1. ร่วมบริจาคพิมพ์หน้งสือคัมภีร์ละกามครั้งที่8

    ท่านใดที่เคยผิดศีลประเวณี เมื่อได้อ่านหนังสือนี้แล้ว ตั้งปณิธานบริจาคทรัพย์ร่วมพิมพ์ออกเผยแผ่ จะได้รับการลดโทษหรืออภัยโทษให้ฉะนั้น ข้าฯ จึงวิงวอนชาวโลก เมื่อ่ได้อ่านหนังสือเล่มนนี้แล้ว เกิดหิริโอตตัปปะ ทะเลทุกข์เวิ้งว้างอย่าได้หลงใหลในกามตัณหาอีกต่อไป ตั้งใจละกามบำเพ็ญเพียร หล่อเลี้ยงปราณเดิมให้ดี ไม่เพียงแตะจะหลีกพ้นจากขุมนรกได้ ยังทำให้ปราณแท้เพิ่มพูนอันจะเข้ากับฟ้าดิน ข้าฯ ประทานคำสอนนี้ ใครสามารถปฏิบัติตามได้ ก็จะบรรลุสัมา ข้าฯ หวังอย่างายิ่งที่จะให้สรรพสัตว์หลุดพ้นจากทะเลธารแห่งความใคร่ อยาก และเข้าสู่แดนนิพพานอันศักดิ์สิทธิ์เทอญ ข้าฯ เง็กเซียนฮ่องเต้
    4,000.00 ฿ donated of 52,000.00 ฿ goal