1. ขอเชิญร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือพระบรมมหารัตนเทวราชโองการ

    ขอเชิญร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือพระบรมมหารัตนเทวราชโองการ ครั้งที่24 คำนำพระบรมมหารัตนเทวราชโองการ ความเป็นมาของการจัดพิมพ์หนังสือพระบรมมหารัตนเทวราชโองการ ตรรกสาธุการพจน์แห่งเทวราชโองการปฐมสาธุการพจน์ของพระอนุตรโพธิสัตว์เจ้า ปฐมสาธุการพจน์ของเทพเจ้าฝูอี้ว บทนำบันทึกความศักดิ์สิทธิ์ของเทวราชโองการร่วมสมัย ตำหนักที่ 1 ฉินกว่างหวัง ตำหนักที่ 2 ฉู่เจียงหวัง ตำหนักที่ 3 ซ่งตี้หวัง ตำหนักที่ 4 อู่กวนหวัง ตำหนักที่ 5 เอี๋ยนหลัวหวัง ตำหนักที่ 6 เปี้ยนเฉิงหวัง ตำหนักที่ 7 ไท่ซันหวัง ตำหนักที่ 8 ตูซื่อหวัง ตำหนักที่ 9 ผงเติ่งหวัง ตำหนักที่ 10 จ่วนหลุนหวัง อานิสงส์ผลบุญจากการปฏิบัติตามคำสอนของหนังสือเทวราชโองการ เหวียนเต๋อชูพึ่งหนังสือเทวราชโองการช่วยแม่ที่ล่วงลับและช่วยชีวิตของภรรยา ความอัศจรรย์ของหนังสือเทวราชโองการการอธิษฐานช่วยรักษาโรค บันทึกพึ่งหนังสือเทวราชโองการสลายความแค้น บันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ของหนังสือเทวราชโองการ อิทธิฤทธิ์ของการพิมพ์เผยแผ่หนังสือเทวราชโองการ บันทึกความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสือเทวราชโองการ ประสิทธิผลของการศรัทธาหนังสือเทวราชโองการ เคราะห์กรรมจากการไม่ศรัทธาหนังสือเทวราชโองการ เคราะห์กรรมของภิกษุนักพรตที่ริษยาคิดทำลายหนังสือเทวราชโองการ
    9,320.00 ฿ donated of 57,600.00 ฿ goal