ขอเชิญร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือพระบรมมหารัตนเทวราชโองการ ครั้งที่24 คำนำพระบรมมหารัตนเทวราชโองการ ความเป็นมาของการจัดพิมพ์หนังสือพระบรมมหารัตนเทวราชโองการ ตรรกสาธุการพจน์แห่งเทวราชโองการปฐมสาธุการพจน์ของพระอนุตรโพธิสัตว์เจ้า ปฐมสาธุการพจน์ของเทพเจ้าฝูอี้ว บทนำบันทึกความศักดิ์สิทธิ์ของเทวราชโองการร่วมสมัย ตำหนักที่ 1 ฉินกว่างหวัง ตำหนักที่ 2 ฉู่เจียงหวัง ตำหนักที่ 3 ซ่งตี้หวัง ตำหนักที่ 4 อู่กวนหวัง ตำหนักที่ 5 เอี๋ยนหลัวหวัง ตำหนักที่ 6 เปี้ยนเฉิงหวัง ตำหนักที่ 7 ไท่ซันหวัง ตำหนักที่ 8 ตูซื่อหวัง ตำหนักที่ 9 ผงเติ่งหวัง ตำหนักที่ 10 จ่วนหลุนหวัง อานิสงส์ผลบุญจากการปฏิบัติตามคำสอนของหนังสือเทวราชโองการ เหวียนเต๋อชูพึ่งหนังสือเทวราชโองการช่วยแม่ที่ล่วงลับและช่วยชีวิตของภรรยา ความอัศจรรย์ของหนังสือเทวราชโองการการอธิษฐานช่วยรักษาโรค บันทึกพึ่งหนังสือเทวราชโองการสลายความแค้น บันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ของหนังสือเทวราชโองการ อิทธิฤทธิ์ของการพิมพ์เผยแผ่หนังสือเทวราชโองการ บันทึกความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสือเทวราชโองการ ประสิทธิผลของการศรัทธาหนังสือเทวราชโองการ เคราะห์กรรมจากการไม่ศรัทธาหนังสือเทวราชโองการ เคราะห์กรรมของภิกษุนักพรตที่ริษยาคิดทำลายหนังสือเทวราชโองการ
20.00% Raised
11,520.00 ฿ donated of 57,600.00 ฿ goal
7 Donors
Campaign has ended

รายนามผู้ร่วมบริจาค ดังนี้ หากท่านใดบริจาคแล้วประสงค์จะรับหนังสือแจ้งได้ คลิก ติดต่อเรา  กรอกชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน

วิธีบริจาคให้คลิกปุ่ม Donate  กรอกรายละเอียด แล้วระบบจะส่งเลขที่บัญชีไปให้ทางเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ครับ อนุโมทนาบุญครับ

 1. พนัส แก่นวงษ์

  1,000.00 ฿
 2. thitiphun d

  500.00 ฿
 3. Kiwi Bingo

  100.00 ฿
 4. คุณณัฐพงศ์,คุณพรพรรณ พงศ์ภัคตระกูล

  100.00 ฿
 5. ธนเสฏฐ์ เทียนวิบูลย์

  500.00 ฿
 6. นัฐพงษ์ แก่นวงษ์

  1,000.00 ฿
 7. สุภาณี เตชะดำรงสิน

  600.00 ฿
 8. ไม่ประสงค์ ออกนาม

  500.00 ฿
 9. ไม่ประสงค์ ออกนาม

  20.00 ฿
 10. Wit Tae

  40.00 ฿

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *