หนังสือธรรมะยังมีอยู่น้อยเกินกว่าจะช่วยให้มนุษย์ตื่นจากหลับ ขอเพียงมนุษย์กลับใจหันหาความจริง ตัวอักษรแม้เพียงหนึ่ง ก็อาจช่วยให้บรรลุธรรม เมื่อดื่มด่ำในรสแห่งคุณธรรมนี้แล้ว จงช่วยกันเผยแผ่ความดีให้ยั่งยืน สืบไป ลิขิตคำให้ไว้เป็นคำนำหนังสือเล่มใหม่ ณ โรงเจลั้งเต็ก ตึ้ง อาตมาจี้กงปุริมพรรษา ๒๕๓๔
16.99% Raised
10,195.00 ฿ donated of 60,000.00 ฿ goal
11 Donors
Campaign has ended

รายนามผู้ร่วมบริจาค ดังนี้ หากท่านใดบริจาคแล้วประสงค์จะรับหนังสือแจ้งได้ คลิก ติดต่อเรา  กรอกชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน

 1. สมพร ลุ่งกี่

  1,000.00 ฿
 2. Kiwi Bingo

  600.00 ฿
 3. thitiphun disorn

  500.00 ฿
 4. สมพร ลุ่งกี่

  1,000.00 ฿
 5. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม -

  2,000.00 ฿
 6. สมพร ลุ่งกี่

  500.00 ฿
 7. ไม่ประสงค์ ออกนาม

  500.00 ฿
 8. Phiromwut Thanaphathiranyasuk

  100.00 ฿
 9. นพชัย อิทรแก้ว

  4,000.00 ฿
 10. วิฑูรย์ เตชะดำรงสิน

  50.00 ฿
 11. ศรีสุดา ไล้ทองคำ

  200.00 ฿
 12. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 13. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 14. ไม่ประสงค์ ออกนาม

  500.00 ฿
 15. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 16. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 17. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 18. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 19. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 20. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 21. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 22. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 23. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 24. ณัฐพงศ์ กันทะสอน

  100.00 ฿
 25. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 26. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 27. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 28. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 29. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 30. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 31. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 32. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 33. Suriyong Piriyapattanapong

  1,500.00 ฿
 34. ประเวศ บุญราศรี

  100.00 ฿
 35. สมพร ลุ่งกี่

  900.00 ฿
 36. ภิรมย์วุฒิ ธนภัทรหิรัญสุข

  50.00 ฿
 37. สมพร ลุ่งกี่

  100.00 ฿
 38. Wiorn Phongsamran

  2,500.00 ฿

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *