หนังสือธรรมะยังมีอยู่น้อยเกินกว่าจะช่วยให้มนุษย์ตื่นจากหลับ ขอเพียงมนุษย์กลับใจหันหาความจริง ตัวอักษรแม้เพียงหนึ่ง ก็อาจช่วยให้บรรลุธรรม เมื่อดื่มด่ำในรสแห่งคุณธรรมนี้แล้ว จงช่วยกันเผยแผ่ความดีให้ยั่งยืน สืบไป ลิขิตคำให้ไว้เป็นคำนำหนังสือเล่มใหม่ ณ โรงเจลั้งเต็ก ตึ้ง อาตมาจี้กงปุริมพรรษา ๒๕๓๔
13.35% Raised
8,010.00 ฿ donated of 60,000.00 ฿ goal
8 Donors
Campaign has ended

รายนามผู้ร่วมบริจาค ดังนี้ หากท่านใดบริจาคแล้วประสงค์จะรับหนังสือแจ้งได้ คลิก ติดต่อเรา  กรอกชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน

 1. พนัส แก่นวงษ์

  1,000.00 ฿
 2. thitiphun d

  500.00 ฿
 3. Kiwi Bingo

  100.00 ฿
 4. คุณณัฐพงศ์,คุณพรพรรณ พงศ์ภัคตระกูล

  100.00 ฿
 5. ธนเสฏฐ์ เทียนวิบูลย์

  500.00 ฿
 6. นัฐพงษ์ แก่นวงษ์

  1,000.00 ฿
 7. สุภาณี เตชะดำรงสิน

  600.00 ฿
 8. ไม่ประสงค์ ออกนาม

  500.00 ฿
 9. ไม่ประสงค์ ออกนาม

  20.00 ฿
 10. Wit Tae

  40.00 ฿
 11. ไม่ประสงค์ ออกนาม

  1,000.00 ฿
 12. คุณนิภาภรณ์ นาคกราย

  50.00 ฿
 13. Wit Tae

  20.00 ฿
 14. คุณสนอง นาคกราย

  150.00 ฿
 15. คุณเฉลียว ดีทอง

  100.00 ฿
 16. ไม่ประสงค์ ออกนาม

  200.00 ฿
 17. Wit Tae

  100.00 ฿
 18. ถิรายุ นาคกราย

  500.00 ฿
 19. คุณบุษกร นาคกราย(พานะหิงษ์)

  600.00 ฿
 20. Wit Tae

  250.00 ฿
 21. Wit Tae

  50.00 ฿
 22. Wit Tae

  50.00 ฿
 23. ปพนธนัย โม้ดา

  50.00 ฿
 24. Wit Tae

  50.00 ฿
 25. ไม่ประสงค์ ออกนาม

  100.00 ฿
 26. ไม่ประสงค์ ออกนาม

  40.00 ฿
 27. ไม่ประสงค์ ออกนาม

  100.00 ฿
 28. ไม่ประสงค์ ออกนาม

  50.00 ฿
 29. ไม่ประสงค์ ออกนาม

  200.00 ฿
 30. ไม่ประสงค์ ออกนาม

  500.00 ฿
 31. ไม่ประสงค์ ออกนาม

  3,000.00 ฿
 32. ไม่ประสงค์ ออกนาม

  500.00 ฿
 33. Phiromwut Thanaphathiranyasuk

  100.00 ฿
 34. นพชัย อิทรแก้ว

  4,000.00 ฿
 35. วิฑูรย์ เตชะดำรงสิน

  50.00 ฿
 36. ศรีสุดา ไล้ทองคำ

  200.00 ฿
 37. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 38. Nobharindra Vejanukroh

  5.00 ฿
 39. ประเวศ บุญราศรี

  100.00 ฿
 40. สมพร ลุ่งกี่

  900.00 ฿
 41. ภิรมย์วุฒิ ธนภัทรหิรัญสุข

  50.00 ฿
 42. สมพร ลุ่งกี่

  100.00 ฿
 43. Wiorn Phongsamran

  2,500.00 ฿

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *