หนังสือธรรมะยังมีอยู่น้อยเกินกว่าจะช่วยให้มนุษย์ตื่นจากหลับ ขอเพียงมนุษย์กลับใจหันหาความจริง ตัวอักษรแม้เพียงหนึ่ง ก็อาจช่วยให้บรรลุธรรม เมื่อดื่มด่ำในรสแห่งคุณธรรมนี้แล้ว จงช่วยกันเผยแผ่ความดีให้ยั่งยืน สืบไป ลิขิตคำให้ไว้เป็นคำนำหนังสือเล่มใหม่ ณ โรงเจลั้งเต็ก ตึ้ง อาตมาจี้กงปุริมพรรษา ๒๕๓๔
5.92% Raised
3,550.00 ฿ donated of 60,000.00 ฿ goal
3 Donors
64 Days Left

รายนามผู้ร่วมบริจาค ดังนี้

 1. สมพร ลุ่งกี่

  900.00 ฿
 2. ภิรมย์วุฒิ ธนภัทรหิรัญสุข

  50.00 ฿
 3. สมพร ลุ่งกี่

  100.00 ฿
 4. Wiorn Phongsamran

  2,500.00 ฿

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *