62751

การใส่บาตรที่ไม่ธรรมดา

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองมีหญิงชราคนหนึ่งเห็นพระรูปของพระพุทธองค์สง่างามยิ่งนัก จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ขณะเดียวกันนางก็รู้สึกเศร้าเสียใจที่ตนเองมีฐานะยากจน ไม่มีอะไรจะเอาไปใส่บาตรได้ เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จผ่านมาหน้าบ้าน นางจึงทูลถามว่า “ข้าวก้นหม้อเหลืออยู่นิดหน่อยใส่บาตรได้ไหมเจ้าคะ” พระพุทธองค์ทรงรับการใส่บาตรของนางด้วยความยินดี และทรงตรัสว่า “จิตกุศลของท่านแม่เฒ่าแรงกล้านัก ภายหน้าย่อมส่งผลดีอย่างแน่นอน อานิสงส์นี้ใหญ่หลวงนัก” “แค่นี้ ได้กุศลจริงหรือเจ้าคะ” “เราพูดแต่ความจริงไม่โกหกหรอก ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างทางนั่น ก็มิใช่มาจากเมล็ดเล็ก ๆ เม็ดหนึ่งเท่านั้นหรือ”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *