62751

คนแก่ปลูกต้นไม้

ชายชราคนหนึ่ง ขณะที่กำลังขุดดินเพื่อจะปลูกต้นท้อ มีชายหนุ่มเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงถามว่า “ท่านลุง ท่านแก่ปานนี้แล้วยังจะปลูกต้นไม้ทำไมอีก อย่าว่าแต่วันหน้าท่านจะไม่มีโอกาสกินผลของมันเลย แม้แต่จะเห็นมันโตก็คงไม่มีโอกาส ไฉนต้องทำให้ลำบากทำไมเล่า? เสียแรงเปล่าๆ” ชายชราลุกขึ้นยืนปาดเหงื่อพร้อมกับพูดอย่งเคร่งขรึมว่า “พ่อหนุ่มเอ๋ย เอ็งช่างไม่เข้าใจความหมายแห่งชีวิตเอาเสียเลย ข้าปลูกต้นท้อต้นนี้ ไม่ใช่เพื่อสำหรับตนเอง แม้ว่าเมื่อถึงเวลาที่มันโต ข้าจะตายไปแล้ว แต่ว่าลูกหลานญาติมิตรและคนรุ่นหลังสามารถที่ได้รับความร่มเย็น และกินผลท้อเต็มต้นจากต้นไม้นี้ เอ็งจะว่าข้าปลูกต้นไม้นี้ไร้ประโยชน์ได้อย่างไร?” ชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นถึงกับนิ่งอึ้ง รู้สึกนับถือในปรัชญาชีวิตของชายชรา

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *