คำนำเที่ยวเมืองนรก

หนังสือ “เที่ยวเมืองนรก” เล่มนี้สำเร็จขึ้นได้ ก็ด้วยความมานะ วิริยะอุตสาหะของเหล่าทวยเทพ พรหม ร่วมกับมนุษย์เนื้อหาสาระ ล้วนเป็นการเปิดเผยความเร้นลับของขุมนรก ถือเสมือนหนึ่งเป็นเสียงระฆังเตือนภัยให้แก่ชาวโลก ขอให้ทุกคนจงทะนุถนอมรักษาไว้ให้จงดี

ผู้ใดมุ่งหวังอายุยืนยาว ลาภยศ หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ล้างบาป สร้างบุญกุศล ไถ่บาป ให้แก่บรรพบุรุษ ให้พ้นจากอบายภูมิ สู่สุคติแดนสวรรค์ให้จุดธูปอธิษฐานว่า จะพิมพ์แจกหนังสือนี้ ต่อหน้าพระพุทธรูป เทวรูปในศาลเจ้า เจ้าเตาไฟ (เตาแก๊ส) หรือที่กลางแจ้ง ย่อมจะได้สมหวังตามปรารถนา

ขอให้ผู้มีจิตศรัทธาช่วยบริจาคสมทบทุนพิมพ์หนังสือนี้ เผยแผ่เพื่อเตือนใจชาวโลก ให้เลิกกระทำความชั่วทั้งปวง และหันมาทำความดีเพื่อลบล้างความผิดบาปของตน

แปลโดย ธรรมบัญชา

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *