9982

คำนำ พระศาสดาแห่งเต๋า ไท้เสียงเต๋าโจ้ว

พระศาสดาแห่งเต๋า ไท้เสียงเต๋าโจ้ว

วิถีมหสัทธรรม ไม่เอนไม่เอียง ชาวโลกปฏิบัติธรรมควรอยู่ในสายกลาง หากมีตัวกูเต๋าไม่สำเร็จ ดูผู้ปฏิบัติธรรมเบื้องลางนี้การปฏิบัติทางใจและกาลเวลา ฟุ้งบ้าง สงบบ้าง ไม่แน่นอนดูน่าเป็นห่วงไม่น้อย เบื้องบนเมตตา แต่ละคนก็สามารถบรรลุถึงจุดที่จิตคนจะกล่อมเกลาได้ การที่มีโองการให้วิญญาณของมือทรงท่องเที่ยวไปและนำปรากฎการณ์ที่ได้พบเห็นนำมาบอกเล่าอย่างละเอียดเพื่อปลอบเตือนชาวโลก นั่นเป็นเพราะไม่อาจทนเห็นเหล่าสรรพสัตว์ ที่คนเวียนว่ายตายเกิดในสี่กำหนดหกช่องทางน่าเสียดายนัก มีสักกี่คนที่เข้าใจถึงความเมตตาปราณีของเบื้องบน

หนังสือ “บันทึกปรากฎการณ์นรกคนเป็น” เผยแผ่ออกไปก็เพื่อปลอบเตือนชาวโลกว่า ขณะที่ตนกำลังเจ็บป่วยก็มิใช่จะเป็นเพราะเจ้ากรรม หรือมารจะมผจญทั้งหมดก็หาไม่ แต่ละอย่างย่อมมีเหตุปัจจัย เพียงเมื่อรู้สาเหตุแล้วจำต้องแก้ไขสิ่งบกพร่องที่ผ่านมาใหม่ เช่นนี้แล้ว ที่ว่า “โรค” อาจหายได้โยไม่ต้องรักษา

วันนี้พอดีทางโรงเจได้แต่งหนังสือ “บันทึกปรากฎการณ์นรกคนเป็น” สำเร็จลง ข้อให้คำสั้นๆ เป็นคำนำ

ให้ไว้ ณ แรม 4 ค่ำ เดือน 10 ปีมเส็ง

ตรงกับวันพฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *