9982

คำนำ พระแม่ธรณี แห่งบ่อเก๊กแดนวิสุทธิ์

พระแม่ธรณี แห่งบ่อเก๊กแดนวิสุทธิ์

อันว่าคุณธรรมและมนุษยธรรมเป็นตำรับยาที่ใช้รักษาความเจ็บป่วยของชาวโลก ทั้งที่รู้แต่ก็ไม่ยอมรับการรักษาโดยยอมปล่อยปละร่างกายให้ได้รับความเจ็บป่วย เป็นเหตุให้กายเนื้อเส้นเอ็นกระดูก ข้อต่อตลอดจนส่วนอื่นๆเสียหาย จนวันหนึ่งเมื่อหนี้กรรมหนักอึ้ง โรคที่ได้รับกลับกลายเป็นโรคร้ายที่แม้แต่หมอทันสมัยก็รักษาไม่หาย น่าสงสารยิ่งนัก

โรงเจจ๋วงเซินถังรักหน้าที่แต่งหนังสือเพื่อปลอบเตือนใจคนเป็นการเตือนชาวโลกว่า ยามปกติต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพของตนเอง หนังสือธรรมะ “บันทึกปรากฎการณ์นรกคนเป็น” ได้บอกถึงรายละเอียดการเจ็บป่วยต่างๆ ของชาวโลกต้องยอมรับเองว่า การเจ็บป่วยที่ขาดการดูแลมีเหตุปัจจัยจากไม่ยึดมั่นในวินัยสามคุณธรรมห้า หลักมนุษยธรรม คุณสมบัติทั้งสี่ของหญิงและหลักธรรมแปดประการ อันเป็นเหตุทำให้เกิดโรคขึ้น หนังสือ “บันทึกปรากฎการณ์นรกคนเป็น” เล่มนี้ที่โรงเจจ๋วงเซินถังรับหน้าที่จัดทำนับเป็นบุญของเหล่าเวไนยสัตว์ เป็นการยืนยันว่าชะตาฟ้ากำหนดโรงเจจ๋วงเซินถังถ่ายทอดธรรมอย่างแท้จริง

ในโอกาสที่หนังสือ “บันทึกปรากฎการณ์นรกคนเป็น” แต่งสำเร็จลงนี้ ข้าเขียนบทความนี้เป็นการเฉพาะเพื่อใช้เป็นคำนำ

ให้ไว้ ณ โรงเจจ๋วงเซินถัง เมืองไถจง ไต้หวัน

แรม 5 ค่ำ เดือน 10 ปีมเส็ง

ตรงกับวันศุกร์ที่ 17 พฤศิจกายน พ.ศ.2532

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *