คำอนุโมทนาของพระจอมศาสดาจารย์อรหันต์กษิติครรภ์

อันว่าหนทางสู่สวรรค์มีคนเดินโหรงเหรง  นรกไม่มีประตูแต่คนมุ่งกันเข้าอย่างแออัด  ชาวโลกผู้ไม่ยอมอยู่ในความสันโดษ ต่างพากันเกาะขาผู้มีอำนาจศักดิ์ใหญ่ลุ่มหลงอยู่ในห้วงเหวแห่งสุรานารี ทะเลแห่งความทุกข์เวิ้งว้างกว้างขวาง ผู้พลัดตกลงไปนั้นมากมาย จึงทำให้ผู้คนในแดนนรกล้นหลาม เสียงร่ำไห้เซ็งแซ่สะท้านสู่สวรรค์ข้าพเจ้าควบคุมนรกทั้ง 10 ขุม เมื่อมองเห็นผู้ตกทุกข์ต้องรับความทรมานมากมายก่ายกองเช่นนี้ ยากที่จะนิ่งดูดาย ทุกชีวิตใน  3  แดนมีวิญญาณเดิมมาจากแหล่งเดียวกัน สืบแต่บุพกาลมา  เนื่องจากมิสามารถตัดความใคร่นั้นออกเสีย จึงทำให้การเกิดการตายติดต่อสัมพันธ์กันตลอดมา ทางแห่งเวียนว่ายตายเกิดทุรกันดาร เปลวไฟแผดเผา แม้มีความปรารถนาจะทำให้แดนนรกว่างเปล่าลง แต่ก็น่าเสียดายที่ไม่สามารถจะกอบกู้ช่วยเหลือมวลชนให้พ้นทุกข์ได้โดยทั่วถึง ท่านเง็กเสียงอ๊วงตี่ได้แผ่พระความกรุณาปราณีอันใหญ่ยิ่ง ทรงห่วงใยชาวโลกทั้งหลาย จึงได้มีเทวโองการโปรดเกล้า ให้สำนักเซี้ยเฮี้ยงตึ้งแห่งเมืองไถ่ตง แต่งหนังสือ “เที่ยวเมืองนรก” ให้ท่านพระอรหันต์จี้กงนำพาวิญญาณหยางเซิงไปท่องยมโลก  ทุกแห่งที่ไปเยี่ยมชมล้วนได้รับการต้อนรับขับสู้จากกรมกองต่างๆ ได้พูดคุยสังสรรค์กับท่านยมบาลและพัศดี

โดยได้ท่องไปตามแดนนรก ซึ่งอันมีสภาพเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน นำเรื่องราวมาเขียนเป็นหนังสือขึ้น อันเป็นตำนานมีค่าเปรียบเสมือนทองคำ สมที่จะเป็นหลักบรรทัดฐานแห่งการสั่งสอนอบรมประดาผู้ที่มีจิตใจคดโกงไร้เหตุผล ผู้ที่ทำชั่วละเมิดกฎหมายบ้านเมือง ได้รับผลตอบสนองตามดังเงาตามตัว ในหนังสือเล่มนี้มีพยานหลักฐานให้ตรวจสอบได้อย่างจะแจ้งแจ่มชัด หวังว่าผู้ที่ได้อ่านมาแล้ว คงมีรู้สึกเหมือนโดนตีศีรษะ ตื่นตาตื่นใจ จนได้ในสิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม  เพื่อที่จะมิต้องตกลงในแดนนรก หลังจากตายลงแล้วต้องได้รับการลงโทษจากพวกยมทูต หากว่ายังทำเป็นหูทวนลมต่อคำพูดของอาตมาแล้ว เวลานั้นจะร้องแรกแหกกระเชอก็จะไม่มีทางจะช่วยได้อีก แล้วก็จงอย่าหาว่าพระอรหันต์เทวดาไม่มีความปรานีเลย

เนื่องในวาระที่หนังสือ  “เที่ยวเมืองนรก”  จะอนุโมทนาทำการจัดพิมพ์เป็นเล่มอยู่ในขณะนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงมายังสำนักกล่าวคำอนุโมทนาไว้ 2-3 ประโยคดังกล่าวข้างต้นนี้  และหวังว่าหนังสือเล่มนี้เมื่อปรากฏต่อสายตาแล้ว  ชาวโลกจะได้รับการช่วยเหลือกอบกู้ให้พ้นทุกข์โดยทั่วถึง  ในแดนนรกจะว่างเปล่าไร้ผู้คน  ทำให้ทั้งพิภพเป็นแดนสวรรค์  สิ่งนี้แหละคือยอดปรารถนาของอาตมา

             พระอรหันต์กษิติครรภ์
ลงประทับทรงที่สำนักเซี้ยเฮี้ยงตึ้งเมืองไถ่ตง
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 252

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *