คำอนุโมทนาของพระบุพวิสุทธิเทพ(ไท้เสียงบ้อเก๊ก)

พระบุพวิสุทธิเทพ   เสด็จลงตรัสเป็นกลอนว่า:

           ชีวิตคนผ่านพ้นไปคล้ายความฝัน
สะสมทรัพย์ทุกวันไว้คอยถ่วง
กามคุณเกาะกุมติดตามทวง
ลาภยศลวงให้หลงไปตามกัน

           คลื่นตัณหากระหน่ำซ้ำเป็นระลอก
ความกลับกลอกของโลกีย์ชี้อาสัญ
สิ้นชีวิตทุกข์ติดตามทุกวี่วัน
หมดทุกข์พลันหน้าเบิกบานแบบกวนอิม

ย้อนทวนถึงสมัยบุพกาล  ในขณะที่สรรพสัตว์ในพิภพยังอยู่ในสภาพปรกติ  วิญญาณดั้งเดิมยังคงรวมอยู่ในอากาศธาตุ  อยู่อย่างสะดวกสบายเป็นตัวของตัวเอง  ตกมาถึงตอนเปิดแยกออกเป็นฟ้าดินแล้ว  มนุษย์จึงอาศัยธาตุอันบริสุทธิ์ลงมาเกิดในพิภพ นิสัยใจคอของมนุษย์ในสมัยแรกเริ่มนั้นบริสุทธิ์งดงามมาก  ด้วยเหตุนี้เมื่อตายลงแล้วจึงได้กลับยังสถานที่บริสุทธิ์แหล่งเดิม  ต่อมาฝุ่นไอดินแห่งมนุษยโลกปกคลุมหนาขึ้น  ความประพฤติจึงกลายกลับไปในทางชั่ว  ถึงสมัยกลาง จิตใจคนเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง  ดังนั้นสวรรค์ท่านจึงจัดตั้งนรกขึ้นเป็นกรณีพิเศษ  เป็นสถานที่อบรมบ่มนิสัย  แต่เนื่องจากมวลมนุษย์ได้ติดนิสัยที่ชั่วช้าเลวทราม ยิ่งจมดิ่งลงทุก ๆ ขณะ  ครั้นมาถึงสมัยปัจจุบัน  จิตใจมนุษย์ยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมมากขึ้น ทำให้ในนรกเกิดมีสภาพที่ล้นหลามด้วยทรมานในนรกอย่างล้นหลาม  จึงได้แผ่เมตตาจิตด้วยแสงสว่าง  คืออนุญาตให้มีการเปิดเผยถึงการลงโทษในแดนนรกขึ้น เพื่อเป็นการเตือนสติมนุษย์  หวังว่าให้ชาวโลกได้กลับเนื้อกลับตัว  ไม่ให้ไปเดินซ้ำรอยเก่าที่ชนรุ่นก่อนได้ทำเอาไว้  และหวังให้ได้กลับไปในทางดั้งเดิมอันบริสุทธิ์  ไม่ต้องไปทรมานในห่วงแห่งเวียนว่ายตายเกิดอีก

ขณะนี้ทราบว่าสำนักเซี้ยเฮี้ยงตึ้ง  เมืองไถ่ตง  ได้ตระหนักซึ้งถึงเจตนาของสวรรค์  จึงได้ทำการรับประทับทรง ให้การบรรยายประกาศธรรมขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว  และมีหลักการอันถูกต้องบริสุทธิ์  เผยแผ่ธรรมะอย่างสุดพละกำลัง  จึงได้รับคำสั่งจากท่านเง็กเสียงอ๊วงตี่ ให้มีภาระหน้าที่ท่องนรกเพื่อแต่งหนังสืออันใหญ่ยิ่งนี้ และได้สั่งให้พระอรหันต์จี้กงนำพาวิญญาณของนายหยางเซิง ไปท่องนรกเก็บหาข้อมูลจากแต่ละขุม  โดยได้ให้อี้ซี่ทงจื่อเป็นผู้ถือพู่กันวาดเขียน  และอาศัยทิพย์เนตรถ่ายทอดภาพที่ได้รับมาจากแดนนรกเขียนเป็นตัวอักษรต่อเหตุการณ์ที่ได้เห็นในขณะนั้นๆ  มาแต่งเป็นหนังสือ  “เที่ยวเมืองนรก”  เผยถึงความลี้ลับในยมโลก  ซึ่งความสามารถนี้แม้ภูตผีเทวดาก็ยังมิอาจจะทราบเท่าใด เป็นสิ่งที่หาดูได้ยากในโลกปัจจุบันกาลนี้

การนี้ใช้เวลาถึง 2 ปี  มาสำเร็จลุล่วงในวันนี้  ชาวโลกผู้ที่ได้อ่านหนังสือนี้แล้ว  ได้สำนึกและกลับเนื้อกลับตัว  ละความชั่วทำความดี  ขยันเดินในทางไปสู่สวรรค์  หากทุกๆคนได้ทำตามนี้แล้วนรกนั้นก็จะถูกละทิ้งสิ้นซากไป  ทุกๆชีวิตจะได้เข้าสู่แดนสุขาวดีโดยทั่วถึงกัน ข้อมูลคดีที่เขียนลงในหนังสือเล่มนี้  ล้วนถูกต้องเหมาะสมกับกฎหมายของโลกมนุษย์  จึงนับว่าเป็นหนังสือที่ช่วยเหลือชาวโลกอันประเสริฐ  ประกอบด้วยศักดิ์ศรีอันสูงส่งที่ไม่มีผู้ใดจะลบหลู่ดูหมิ่นได้  ขอให้ผู้อ่านจงช่วยเผยแผ่ปลอบเตือนผู้อื่นให้มากๆ มีจิตศรัทธาพิมพ์แจกให้ชาวโลกได้อ่านโดยทั่วถึงกันแล้ว หากประสงค์อยากได้สิ่งใด  จะได้รับการสนองตอบอย่างศักดิ์สิทธิ์  หวังในความเข้าใจของผู้ที่มีจิตมุ่งหวังในทางดี จงตระหนักให้ซึ้งจึงกล่าวเป็นอนุโมทนาด้วยประการเช่นนี้

           บุพวิสุทธิเทพ
ประทับทรง  ณ สำนักเซี้ยเฮี้ยงตึ้ง  เมืองไถ่ตง ไต้หวัน
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.252

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *