คำอนุโมทนาพระกวงเฮงฮูจื้อประธานสำนักเซี้ยเฮี้ยงตึ้ง ประทับทรง

สำนักเราได้เปิดทำการบรรยายธรรม ด้วยการรับประทับทรงและพิมพ์แจกหนังสือธรรมะ ตำนานธรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะปิดกั้นกระแสกามราคะอันไหลเชี่ยว  ทำการเหนี่ยวรั้งคลื่นลมที่เลวร้ายลงทุกๆ ขณะจิต  ซึ่งก็ได้รับผลแห่งความสำเร็จมาอย่างน่าพอใจ

แม้ว่าได้พิมพ์แจกหนังสือธรรมะปลอบเตือนชาวโลกอย่างแพร่หลายกว้างขวาง มาโดยตลอดเวลาหลายปีแล้วก็ตาม  แต่ว่าสำหรับจิตใจของมนุษย์อันดื้อรั้นนั้น  ยังมิอาจมีพลังอันเฉียบขา ดที่จะยับยั้งพอท่านเง็กเสียงอ๊วงตี่ทรงตระหนักในพระทัยถึงการนี้  จึงได้ตัดสินพระทัยในขณะที่มีการประชุมในเบื้องบนสวรรค์ ตกลงให้เลือกเฟ้นสำนักรับประทับทรงที่สุจริตบริสุทธิ์  โดยที่ประกอบด้วยสภาพการณ์ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อเทพเจ้า ทั้งผู้คนในสำนักที่มีความสนิทสนมกลมเกลียวสมัครสมานกัน และเป็นสำนักที่ศักดิ์สิทธิ์  เพื่อความสะดวกในการท่องนรกแต่งหนังสือ  โดยเผยเอาความจริงของนรกให้ชาวโลกได้รู้ได้เห็น จึงจะสามารถปลอบเตือนและหันเหจิตใจผู้คน ทำการปิดกั้นกระแสคลื่นลมที่เสื่อมทราม  ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างฉับพลันทันตาเห็น

หลังจากการเลือกเฟ้นแล้ว  สำนักเราซึ่งได้รับเกียรติให้รับภาระนี้  ข้าพเจ้ามีความประหวั่นพรั่นพรึงเป็นที่ยิ่ง โดยเหตุว่าการท่องนรกแต่งหนังสือ ไม่เหมือนกับการรับประทับทรงบรรยายธรรมโดยทั่วไป หากว่าได้เกิดความพลาดพลั้งในขณะที่รับประทับทรงหรือนายหยางเซิงเกิดมีความเสียสมาธิขึ้น  ก็จะทำให้ภาระใหญ่ยิ่งอันนี้ล้มสลายลงในทันที ซึ่งเป็นการขัดต่อเทวโองการและโทษฐานนั้นหนักหน่วงมาก อันเป็นที่ยำเกรงของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย หากแต่ว่าเรามิอาจจะขัดขืนต่อคำสั่งจากสวรรค์ได้  จึงน้อมรับพระราชโองการด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด นับแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2519 ที่ได้รับมอบเทวโองการเป็นต้นมา ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายตั้งจิตที่มั่นคงแน่วแน่ คอยรับเสด็จวันกำหนดรับประทับทรงต่างก็ได้มารวมกันอย่างสงบเงียบในสำนัก นายหยางเซิงต้องถือศีลกินเจคอยต้อนรับอยู่ จนกว่าท่านอรหันต์จี้กงเสด็จมา  จงนำเอาวิญญาณที่ออกจากร่างตรงไปยังยมโลก ทำการเก็บหาข้อมูลต่างๆ เง็กฮื้อทงจื้อจะอยู่ในสำนักเพื่อทำการถ่ายทอดสภาพที่เป็นจริงนั้นๆ เช่น การโต้ตอบระหว่างพระอรหันต์กับมนุษย์ การสนทนา พาทีในขณะที่อยู่ในแดนนรก  ได้ทำการเขียนออกเป็นตัวอักษรโดยทันทีทันใด จึงได้จัดแต่งเป็นหนังสือ “เที่ยวเมืองนรก” ขึ้น

ตลอดเวลา 2 ปี  ที่ผ่านมานี้ได้ท่องไปในแดนนรกอย่างทั่วถึงหนังสือเล่มนี้จึงได้สำเร็จลง  ข้าพเจ้ามีความปลาบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง หนังสือเล่มนี้มีค่าเหลือที่จะประมาณได้  ซึ่งนับแต่สำนักเราได้ทำการรับประทับทรง บรรยายธรรมเป็นต้นมา  ที่สิ้นเปลืองเวลามากที่สุด ที่มีเนื้อหาสาระมากที่สุด เป็นหนังสือที่ได้ผลในการปลอบเตือนจิตใจชาวโลกได้ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ควรแก่การจะเทิดทูนถนอมไว้ เมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ปรากฏต่อสายตาชาวโลกแล้ว นรกอันมืดทึบจะเปล่งปลั่งด้วยรัศมี จึงอยากจะให้ผู้คนในพิภพทั้งหลายที่มีบุญได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ต่างได้หลุดพ้นออกจากห้วงเหวแห่งความทุกข์  ก้าวขึ้นสู่แดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์เทอญ

          ประธานแห่งสำนักเซี้ยเฮี้ยงตึ้ง
พระกวงเฮง
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.252

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *