62751

ชาติเดียวใช้กรรมจนหมด

มีเจ้าอาวาสองค์หนึ่ง ตั้งใจจะบูรณะโบสถ์ขึ้นใหม่ จึงได้ไปบอกบุญกับชาวบ้านตามที่ต่าง ๆ เพื่อจะได้รวบรวมปัจจัยมาซ่อมโบสถ์ บอกบุญอยู่หลายวันก็ยังไม่มีใครสนใจออกเงินบริจาค ต่อมามีเด็กขายขนมหัวล้านคนหนึ่งเกิดจิตศรัทธา จึงเอาเงินที่ขายขนมได้ทั้งหมดบริจาคแก่เจ้าอาวาส ผู้คนเห็นดังนั้นก็บริจาคตามเป็นจำนวนมาก เจ้าอาวาสจึงได้ปัจจัยเพียงพอแก่การซ่อมโบสถ์ 2-3 วันต่อมาเด็กขายขนมคนนี้ก็เกิดตาบอดขึ้นมาอย่งไร้สาเหตุ และวันต่อมาเด็กคนนี้ก็เดินตกหลุมส้วมตาย

เมื่อข่าวนี้แพร่กระจาย ทำให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกว่าไม่ควรทำบุญ เพราะทำดีแล้วกลับไม่มีผลดีตอบแทน เมื่อเจ้าอาวาสได้เข้าฌานดู จึงรู้ถึงสาเหตุการตายของเด็กขายขนม ในวันนั้นเจ้าอาวาสได้แสดงธรรมแก่ชาวบ้านว่า “ญาติโยมทุกท่านขออย่าได้เป็นเพราะการตายของเด็กขายขนม จนเป็นสาเหตุให้เกิดความลังเลสงสัยในเรื่องกฏแห่งกรรม เด็กคนนี้เนื่องจากบุพกรรามส่งผล ชาตินี้จึงต้องเกิดเป็นคนหัวล้าน ชาติหน้าต้องเกิดเป็นคนตาบอด และชาติต่อไปจะต้องตกหลุมส้วมตาย แต่เนื่องจากชาตินี้เขาได้สร้างมหากุศล กุศลผลบุญจากการบริจาคครั้งนี้ เป็นผลให้บาปกรรมได้ชดใช้จนหมดในชาตินี้ชาติเดียว ชาติต่อไปก็จะไร้กรรมสนองอีก” ชาวบ้านได้ฟังต่างก็เข้าใจ และเพิ่มความศรัทธาในการทำบุญให้ทานยิ่งขึ้น

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *