ตอน ชม “สำนักหมุนเวียนฆาตเคราะห์”

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2521

อรหันต์จี้กงเสด็จตรัสเป็นกลอนความว่า:

เวียนตายเกิด    หกช่องทาง      ไม่สิ้นสุด
หากจะหยุด      เร่งหมั่นเพียร     ตั้งแต่นิด
เจ้าจงจำ           พุทธพจน์          หูอย่าปิด
สำนึกผิด          ต่อหน้าพระ       ไม่สายไป

อรหันต์จี้กง: การหมุนเวียนของหกช่องทาง  เปรียบเสมือนการหมุนเวียนของล้อรถ ไม่มีวันที่จะสะดุดหยุดลง  ผู้ที่ผ่านไปใต้วงล้อนั้น ส่วนมากกลายเป็นผี “ใต้วงล้อ” ที่สามารถเอาชีวิตรอดนั้นน้อยมาก หวังว่ามวลมนุษย์สามารถเอาชีวิตรอดพ้นจากความตาย อย่ามุ่งตรงเข้าไปในปากเสือ ในใต้รถ นั่นแหละคือปากแห่งนรก ท่านมีความกลัวไหม เชื่อว่าชาวโลกที่มีความชาญฉลาดทั้งหลายล้วนรู้จักหลีกเลี่ยงให้พ้นจนได้ ไปสารภาพและสำนึกบาปในอดีตกาล แล้วขึ้นรถไปใฝ่หาอนาคต วันนี้เตรียมท่องนรก เจ้าหยางเซิงจงขึ้นบนดอกบัวเสีย
หยางเซิง: กระผมได้นั่งลงเรียบร้อยแล้ว  เชิญท่านอาจารย์ออกเดินทางได้

อรหันต์จี้กง: วันนี้จะไปขุมที่ 10 เยี่ยมคำนับท่านจ้วง หลุ้งอ๊วงอีก….ถึงแล้วละ เจ้าหยางเซิงลงจากดอกบัวได้แล้ว
หยางเซิง: ท่านจ้วงหลุ้งอ๊วงได้มาต้อนรับเราอยู่เบื้องหน้าแล้ว

ยมบาล: ยินดีต้อนรับท่านอาจารย์และท่านหยางเซิงที่ได้มาเยี่ยมขุมนี้อีกครั้งหนึ่ง วันก่อนนั้นเนื่องจากเวลาจำกัด  จึงไม่สามารถแนะนำชี้แจงรายละเอียด ในสภาพการณ์ของขุมที่ 10 นี้ เมื่อท่านได้มาใหม่อีกครั้งในวันนี้ ข้าพเจ้าจะพาท่านทั้งสองชมดูกรมกองต่างๆ
หยางเซิง: ขอขอบคุณท่านยมบาล ที่ได้ให้การชี้แจงแนะนำอย่างเป็นกันเองมาก

ยมบาล: การหมุนเวียนไม่มีปรานี แต่ละคนจะรับการสนองตอบจากกรรมที่สร้างไว้ หมุนไปทางตะวันออกหรือตะวันตกหรือไปเหนือไปใต้ ล้วนแล้วแต่ผลบุญกรรมของชาวมนุษย์ที่ตนได้กระทำเอาไว้ วันนี้ข้าพเจ้าจะพาท่านทั้งสองชมดู  “สำนักหมุนเวียนฆาตเคราะห์”
อรหันต์จี้กง: ธรรมและฆาตได้ลงสู่ตัวมนุษย์มาพร้อมกันเป็นคู่ๆ ผู้ที่มุ่งสู่ทางธรรมบำเพ็ญศีล จะได้รับผลบุญนำไปสู่สวรรค์โดยมิต้องตกมายัง “สำนักหมุนเวียนฆาตเคราะห์”  หากไม่ประพฤติในศีลธรรม ผิดเรื่องมนุษยธรรม ก็ต้องได้รับเคราะห์ฆาตจากการตัดสินที่กรมกองต่างๆ แห่ง “สำนักหมุนเวียนฆาตเคราะห์”นี้

ยมบาล: รีบเดินตามข้าพเจ้าเถิด ท่านจะเห็นได้ว่า “สำนักหมุนเวียนฆาตเคราะห์” มีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาล แต่ละกองมีพนักงานทำการพิจารณาชำระคดี  “สำนักหมุนเวียนฆาตเคราะห์” ของขุมนี้แบ่งออกเป็น 8 กอง  ท่านทั้งสองเชิญนั่งพักก่อน จะได้ชี้แจงถึงสภาพการณ์ของแต่ละกอง  เป็นการสรุปรายงานเพื่อให้ชาวโลกเข้าใจด้วย
หยางเซิง: ข้างหน้ามีป้ายที่เขียนไว้ว่า “สำนักหมุนเวียนฆาตเคราะห์” มีพวกวิญญาณโทษเป็นจำนวนมาก  โดยการควบคุมนำพาจากพวกยมทูต และยมทูตได้ยื่นเอกสารต่อข้าราชการมิทราบว่าพวกเขาทำการอะไรบ้าง?

ยมบาล: เชิญท่านทั้งสองเข้าไปพักผ่อนยังภายในสำนักข้าพเจ้าจะอธิบายให้ทราบ ณ ที่นี้แหละ
หยางเซิง: ข้าราชการในสำนักทั้งหลาย  พอเหลือบมาเห็นพวกเราเข้า ต่างก็พักการทำงานลง และตั้งแถวยืนต้อนรับเราด้วย

อรหันต์จี้กง: เจ้าหยางเซิงจงนั่งลงเถิด เมื่อท่านยมบาลให้เกียรติเรามากถึงเพียงนี้แล้ว เจ้าก็มิต้องเกรงใจอะไรอีกแล้ว
ยมบาล: ผู้นี้คือเจ้า “สำนักหมุนเวียนฆาตเคราะห์”

เจ้าสำนัก: ขอต้อนรับท่านอาจารย์และท่านหยางเซิงที่ได้มาเยี่ยมเยียนการได้รับเทวโองการให้แต่งหนังสือ  แม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญ แต่ความดีนั้นมีล้นเหลือ
ยมบาล: เชิญดื่มน้ำชา ข้าพเจ้าจะแจกแจงแนะนำการงาน 8 กองใหญ่ของ “สำนักหมุนเวียนฆาตเคราะห์”  เพื่อที่ให้ชาวโลกได้ทราบถึงลำดับของการหมุนเวียน เมื่อมนุษย์ตายลงแล้วได้ผ่านการนำตัวของเจ้าโชคเจ้าชัย ผู้ว่าการกองตำรวจ  ยมทูตหรือทูตผีขาว-ดำ เข้าไปยังประตูผีของสถานที่นั้นๆ  แล้วจึงไปรายงานตัวที่กรมทะเบียนผ่านการท่องเที่ยวหรือพิจารณาคดีจากขุมที่ 1 ถึงขุมที่ 9 ผู้ที่มีความผิดเมื่อถูกลงโทษเสร็จแล้ว  ต้องมอบให้ขุมที่ 10 นี้ทำการหมุนเวียนอีก ที่สำคัญที่สุดในขุมเรานี้คือ “สำนักหมุนเวียนฆาตเคราะห์” ได้แบ่งออกเป็น 8 กอง กองที่ 1 คือกองพิสูจน์ กองที่ 2 คือกองสำรวจความดี  กองที่ 3 คือกองตรวจความชั่ว  กองที่ 4 คือกองสัมพันธ์ระหว่างคุณโทษ  กองที่ 5 คือกองอายุขัย กองที่ 6 คือกองแจกแจง กองที่ 7 คือกองคุมฆาตเคราะห์ กองที่ 8 คือกองให้เกิด

1.กองพิสูจน์ ผู้ที่ผ่านการลงโทษจากขุมต่างๆ  หรือที่พิจารณาเรียบร้อยแล้ว เมื่อทำการบันทึกเหตุการณ์เสร็จแล้ว  วิญญาณแต่ละตนต้องนำเอาหลักฐานไปแสดง เพื่อจำหน่ายคดีเตรียมการไปเกิดใหม่ต้องมารายงานตัวต่อกองพิสูจน์ เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละขุมได้จัดการเรียบร้อยหรือไม่ หากยังไม่สมบูรณ์ต้องส่งกลับไปอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่ป้องกันวิญญาณผีหลบออกไปเกิดใหม่

2.กองสำรวจความดี สำรวจดูว่าแต่ละคนมีความดีมากน้อยแค่ไหน เพื่อกำหนดโชคลาภวาสนาตามความดีนั้นๆ  หากได้สร้างบุญกุศล ในตอนมีชีวิตอยู่ ควรให้ไปเกิดเป็นผู้ชายในที่ๆประเสริฐเมื่อเติบโตขึ้นจะได้มีลาภยศเป็นใหญ่เป็นโตหรือเจริญยิ่งๆ ขึ้น เป็นถึงข้าราชการชั้นสูงหรือเป็นพ่อค้ามหาเศรษฐี มีเงินถุงเงินถังหรือได้ก่อร่างสร้างตัวจากมือเปล่า หรือได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นการรวมความร่ำรวยสูงศักดิ์ในตัวคนเดียว หากไปเกิดเป็นผู้หญิง จะได้แต่งงานเป็นศรีภรรยาของท่านข้าราชการยศศักดิ์ชั้นสูง ได้รับความอิ่มเอบสุขกายสบายใจ หรือได้รับการยกย่องนับถือจากบุตรที่ใหญ่โตที่ตนเลี้ยงมา หรือได้รับส่วนบุญจากพ่อแม่ให้ไว้ ทั้งนี้ล้วนเป็นผลบุญที่ได้สร้างไว้ในปางก่อน เป็นการสนองตอบในทางดี ล้วนต้องให้กองนี้ทำการลงทะเบียนไว้เพื่อดำเนินการต่อไป จะทำการเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงแม้แต่น้อยก็ไม่ได้ นี่แหละคือหน้าที่การงานของกองนี้แหละ

3.กองตรวจความชั่ว เป็นกองตรวจผู้ที่จะไปเกิดใหม่ว่ามีความผิดหรือไม่ หากจะไปเกิดใหม่ที่ควรจะเกิดเป็นมนุษย์ต้องตรวจดูว่าความชั่วที่ก่อไว้นั้น มีมากน้อยหนักเบาเพียงไรถ้าปรากฏว่าสร้างความดีเล็กๆ น้อยๆ และไม่มีความชั่วที่หนักหนา  เมื่อไปเกิดใหม่ก็อนุญาตให้มีการเป็นอยู่ดีพอสมควร มีกินมีใช้ไม่ขาดเหลือ มีพ่อแม่ให้การช่วยเหลือจุนเจือ มีสามี-ภรรยาที่สมบูรณ์ และมีลูกหลานคอยปฏิบัติต่อ ผู้ที่มีความดีและความชั่วทัดเทียมกัน ส่วนมากจะไปเกิดเป็นคนธรรมดา แต่ก็มีกินมีใช้มีพ่อแม่ลูกเมียตามปรกติ หากแต่ต้องบุกบั่นลำบากมากหน่อย  ไม่ได้รับความสุขมาก ผู้ที่มีทั้งความดีและความชั่วเมื่อเกิดมาแล้วจะเจอแต่เรื่องอัตคัดขาดแคลน แม้ว่าจะมีกินมีใช้บ้าง แต่ก็ต้องเป็นผู้โดดเดี่ยวเดียวดายไร้คู่ครองไร้ญาติขาดมิตร ผู้ที่มีความชั่วหนักหนา เมื่อเกิดไปแล้วต้องตกอยู่ในสภาพยากจนข้นแค้น ร่างกายพิการเช่นตาบอด หูหนวก เป็นใบ้หรือสติไม่ดี ตกเป็นขอทาน พวกนี้ในตอนมีชีวิตอยู่ ถ้าเป็นชายก็คือพวกสารเลวไร้ศีลธรรมสารพัด ที่เป็นหญิงก็ไม่อยู่ในทำนองคลองธรรมของฝ่ายหญิงอันพึงมี และผู้ที่ก่อกรรมทำเข็ญเหลือล้นต้องลงโทษให้ตกเข้าในช่องของสัตว์เดรัจฉาน แยกไปตกในทางรก ไข่ น้ำ  นี่เป็นการสนองตอบทางชั่ว และก็เป็นหน้าที่ของกองนี้

4.กองสัมพันธ์ระหว่างคุณโทษ เป็นกองจัดการหญิงชายผู้ที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ และอนุญาตให้ไปทำการทดแทนบุญคุณหรือล้างแค้น ดังที่ชาติก่อนเคยได้รับความกรุณาช่วยเหลือจากผู้อื่นและยังไม่ลืมบุญคุณนั้นๆ จะได้รับให้ไปเกิด เพื่อตอบแทนบุญคุณของผู้นั้น หรือว่าผู้ที่โดนเขาข่มเหงด้วยความทารุณโหดร้าย หรือถึงกับตัวเองต้องตายลงจากการกระทำนั้นความแค้นที่ยังมิได้สูญหายก็อนุญาตให้ไปเกิดเพื่อล้างแค้น ที่เรียกว่า “คุณตอบด้วยคุณ แค้นตอบด้วยแค้น เจ็บตอบด้วยเจ็บ” และยังมีวิญญาณผีสตรีบางตน ที่มีความหลงใหลด้วยความใคร่ อย่างลึกซึ้ง ตอนมีชีวิตอยู่ต้องรับความระทม ขมขื่นอย่างสุดจะพรรณนาแต่ไม่สามารถจะล้างแค้นได้ เมื่อตายลงแล้วไม่ยอมด้วยการไปจับเอาวิญญาณของผู้ที่ทำความแค้นกับตนนั้น ทำให้ล้างแค้นด้วยความเจ็บแสบยิ่ง เมื่อกองนี้ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นความจริง ก็จะอนุญาตให้ทำการล้างแค้นด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะปลอบใจผู้ตาย ทั้งนั้นและทั้งนี้ล้วนเป็นหน้าที่ของกองนี้

5.กองอายุขัย คือกองที่จัดการกับชีวิตของมนุษย์ ในโลกมนุษย์มีบางพวกที่ร่ำรวย มียศศักดิ์สูง และมีอายุยืนยาวและที่มีอายุสั้น กับพวกที่ยากจนข้นแค้น และมีอายุสั้น และที่มีอายุสั้น เช่น พวกที่พอเกิดมาก็ถูกโยนทิ้งให้จมน้ำตาย หรือโดนอบให้ตาย หรือที่มีอายุได้เพียงไม่กี่วันไม่กี่เดือน หรือไม่กี่ปีก็ต้องตายลง ซึ่งมีหลายๆ อย่างไม่เหมือนกัน นอกจากนั้นเป็นพวกที่ตายด้วยการ กระทำผิดกฎหมาย หรือถูกเขาฆ่าตายต่าง ๆ นานา ล้วนขึ้นกับชะตาฆาตเคราะห์ที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ภาระหน้าที่ของกองนี้ แต่ก็ยังมีพวกที่ตายเพราะถูกเขากลั่นแกล้งใส่ร้าย เนื่องจากตอนเป็นมนุษย์อยู่ ไม่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวจึงประสบกับเหตุที่คาดคิดไม่ถึง ถึงกับตัวต้องตายลง หรือผู้ที่ประมาทเลินเล่อในการงาน จนถึงกับต้องตายลงด้วยการกระทำของตนเอง แต่อันนี้ถือว่าตัวเองทำเอง ไม่ได้ถือว่าอยู่ในกฎแห่งนี้

6.กองแจกแจง เพื่อที่จะแจกแจงกำหนดระหว่างพ่อลูกสามีภรรยาของมนุษย์ เพราะว่าการมีลูกหลานในโลกมนุษย์นั้น  มีทั้งลูกที่กตัญญูและอกตัญญู การมีเมียได้ทั้งเมียดีและเมียชั่ว ที่เกิดมาต้องเกิดมาจากมูลเหตุ ที่ได้รวมเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ช่วยเหลือจุนเจือ  นาย ก.  ได้ให้นาย ข. หยิบยืมเงินทอง จนถึงวันตายของนาย ข. ก็ยังไม่สามารถจะคืนเงินทองนั้นให้แก่นาย  ก. แต่มิได้ประพฤติความชั่ว ความมิชอบแต่ประการใด ดังนั้นจึงให้หมุนเวียนไปเกิดเป็นมนุษย์ตามยมกฎตัดสินให้นาย ข. ไปเกิดเป็นลูกของนาย ก. เพื่อการสนองตอบแทนคุณนั้นๆ และต้องเป็นลูกที่กตัญญูเป็นหลักที่พึ่งของบ้านนั้น อันนี้แหละที่เรียกว่า “ลูกสนองคุณ” และอีกตัวอย่างหนึ่งเช่น นาย ก. ตอนอยู่ในโลกมนุษย์ได้ใช้กลอุบายฉกฉวยเอาทรัพย์สมบัติของนาย ข. หรืออาศัยอำนาจอิทธิพลคดโกงเอาทรัพย์สินของนาย  ข.  ไป  นาย ข. ตายลง ด้วยความแค้น เมื่อตายลงแล้วจึงได้ไปฟ้องร้องยังท่านยมบาลยมกฎก็อนุญาตให้ไปเกิดเป็นลูกชายของนาย ก. เพื่อทำการล้างผลาญทำให้บ้านแตกสาแหรกขาด จากความประพฤติอันเย่อหยิ่งโอหังสุรุ่ยสุร่ายต่างๆ นานาของมันอันนี้จึงเรียกว่า “ลูกสารเลวล้างผลาญ” ส่วนสามี-ภรรยา ก็เช่นเดียวกันบ้างก็ได้เมียแสนดีเป็นศรีภรรยา บ้างก็ได้เมียที่ใจคอโหดเหี้ยมชอบมั่วกามและทั้งขี้อิจฉา ซึ่งไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย ทั้งนี้ล้วนสืบเนื่องมาจากผลกรรมดี-ชั่ว ที่ตนได้สร้างไว้เป็นผลตก-ทอดมาจากชาติก่อน ชาตินี้จึงแจกแจงให้ได้รับผลสนองตอบนั้นๆ มีส่วนดีกับส่วนชั่วไม่ผิดแม้แต่น้อย นี่แหละคือหน้าที่ของกองแจกแจงนี้

7. กองควบคุมฆาตเคราะห์ คือควบคุมการลงทะเบียนในการหมุนเวียนฆาตเคราะห์ เช่นชาวมนุษย์ที่ได้สร้างบุญกุศลที่ใหญ่ยิ่ง ควรจะได้รับการเสพสุข อย่างเช่นมีสมบัติพัสถานและยศศักดิ์คนละกี่ชาติ ผู้ที่สร้างกรรมอย่างใหญ่หลวงจะตกเข้าไปเกิดในช่องทางสัตว์กี่ชาติ หรือจะให้คืนร่างมาเป็นมนุษย์ หรือไม่ให้คืนร่างเป็นมนุษย์เลย ให้ตกไปเกิดในรก ไข่ น้ำ ล้วนได้วางข้อกำหนดที่แน่นอนไว้ จึงเรียกว่า “ฆาตเคราะห์รอดได้ยาก” ส่วนผู้ที่ควรได้เสพสุขมีลาภยศตามพรหมลิขิต แต่เกิดไปก่อเวรกรรม  หรือผู้ที่ตามกำหนดแห่งชีวิตว่าควรได้รับความทุกข์ยาก แต่สามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศล จึงทำให้กลไกแห่งการหักล้างแปรเปลี่ยนไปนั้น ไม่รวมอยู่ในกำหนดนี้ด้วยที่เรียกว่า “ความขยันทำให้มีปัญญาขึ้นได้ การละเล่นจะทำให้สิ้นเปลืองเวลา”  และยังมีเจ้าศักดิ์สิทธิ์แห่ง “ซำไถ่ปักเต้า” ที่คอยควบคุมดูแลและทูลรายงานอีกด้วย แถมมีเทวโองการจากท่านเง็กเสียงอ๊วงตี่สั่งถึงยมบาล ให้กองนี้ทำการจำหน่าย-เพิ่มเติม ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของกองนี้ทั้งสิ้น

8.กองให้เกิด คือควบคุมผู้ที่จะไปเกิดใหม่ จะมอบเอกสารบางอย่างให้เป็นหลักฐานเมื่อคนตายลงแล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากขุมต่างๆ จะหมุนเวียนไปเกิด เมื่อผ่านการลงทะเบียนจาก 7 กองข้างต้นแล้ว จะมอบให้กองให้เกิดนี้มอบหมายหน้าที่ การงานให้ไปเกิดได้ ต่างต้องไปเกิดตามหลักฐานที่ได้รับ ผู้ที่จะไปเกิดเป็นข้าราชการ จะได้รับดวงตราจดหมายหมุนเวียน ที่จะไปเกิดเป็นนักศึกษาบัณฑิตชนจะได้รับพู่กัน ที่จะไปเกิดเป็นพ่อค้าวาณิชจะได้รับลูกคิด ที่จะไปเกิดเป็นชาวไร่ชาวนาจะได้รับจอบเสียม ผู้ที่ทำการฝีมือก็ให้รับเครื่องมือไป ที่จะเป็นสัตว์เท้าสัตว์ปีกต่างก็ได้รับขนหนังแล้วไปทำการเกิด  แต่ละอย่างแต่ละอาชีพ แต่ละเวลานาที ต่างก็มีหลักฐานซึ่งไม่เหมือนกัน ซึ่งต้องได้รับหลักฐานนั้นๆ แล้วจึงจะไปเกิดได้ นี่แหละคือภาระหน้าที่ของกองที่ 8 กองดังกล่าวข้างต้นคือ สถานที่สรรพชีวิตที่ต้องไปรับหลักฐาน แล้วจึงไปเข้าหมุนเวียนฆาตเคราะห์ เพราะเหตุว่าเมื่อตกเข้าไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็คือการประสบฆาตเคราะห์ จึงเรียกว่าหมุนเวียนฆาตเคราะห์เนื่องจากเวลาดึกมากแล้ว สภาพการณ์ในเวียนว่ายตายเกิดเอาไว้วันอื่นค่อยชมดูให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

อรหันต์จี้กง: ได้เวลาแล้ว เตรียมกลับสำนักเถอะขอขอบคุณท่านยมบาลที่ให้การอธิบายชี้แจง
หยางเซิง: รบกวนเวลาในการอธิบายของท่านยมบาลขอลาก่อนครับ…….

อรหันต์จี้กง: สำนักเซี้ยเฮี้ยงตึ้งถึงแล้ว
หยางเซิงลงจากดอกบัว วิญญาณกลับเข้าสู่ร่างดังเดิม

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *