62751

ตายแล้วฟื้น

พระฟาซินแห่งวัดหนิงกวนได้สร้างพระพุทธรูปที่มีความสูงถึง 16 ฟุต แต่สร้างยังไม่ทันเสร็จ ท่านก็เกิดมรณภาพลงเสียก่อน

ในวันเดียวกันนั้น พระต้าจื้อแห่งวัดเป่าชาง หลังจากที่มรณภาพไปแล้วสามวัน ได้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมา ท่านบอกว่าก่อนที่ท่านจะฟื้น ท่านได้ไปที่ยมโลก และเห็นพระฟาซินซึ่งมีสีหน้าเศร้าหมอง ต่อมาก็เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาหายมบาล ยมบาลได้ต้อนรับโดยการพนมมือไหว้ พระพุทธองค์ทรงตรัสกับยมบาลว่า “พระฟาซินสร้างพระพุทธรูปยังไม่เสร็จท่านเอาตัวเขามาทำไม?” ยมบาลจึงถามเจ้าหน้าที่ว่า “พระฟาซินถึงเวลาตายแล้วหรือยัง” เจ้าหน้าที่ตอบว่า “ตายนั้นยังไม่ถึงเวลา แต่เสบียงอาหารของเขาหมดแล้ว” ยมบาลบอกว่า “เอาใบบัวให้เขา” หลังจากนั้นก็ไม่เห็นพระฟาซินอีก

เมื่อพระต้าจื้อฟื้นขึ้นมา ก็ให้คนไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่วัดหนิงกวน ปรากฏว่าพระฟาซินก็ฟื้นคืนชีพเช่นเดียวกัน มีคนถามถึงเหตุการณ์หลังจากที่ท่านมรณภาพ คำบอกเล่าของท่านก็ตรงกับคำบอกเล่าของพระต้าจื้อทุกอย่าง จากนั้นเป็นต้นมาพระฟาซินจะฉันแต่ใบบัวทุกวัน ท่านบอกว่าใบบัวอร่อยที่สุดอาหารอย่างอื่นกลืนไม่ลง หลังจากท่านสร้างพระพุทธรูปเสร็จสมบูรณ์ท่านถึงได้มรณภาพ พระพุทธรูปองค์นี้มักจะเปล่งประกายแสงอยู่เสมอ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *