813338

นิ่งสงบมีประโยชน์อย่างไร

ปฏิปทากัลยาณชน
“นิ่งสงบ”เพื่อบำเพ็ญตน
“ครองสมถะ”เพื่ออุ้มชูธรรม
หากไม่ครองสมถะแล้วไซร้…
ยากหลีกพ้นใจโลภอยากได้
หากไม่ครองสมถะแล้วไซร้…
ยากหลีกพ้นใจยึดติดสุขสบายได้
หากไม่ครองสมถะแล้วไซร้…
ยากดำรงใจนิ่งสงบได้ยืนยาว
……………………….
พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส
ไท่ฉิน จ.กรุงเทพฯ
30/4/54

นิ่งสงบไม่ยึดหมายได้..
จึงบำเพ็ญใจปลูกฝังคุณธรรมได้
นิ่งสงบไม่หวั่นไหวได้…
จึงข้ามผ่านมารทดสอบได้
นิ่งสงบอดทนอดกลั้นได้…
จึงสำเร็จการใหญ่ได้
……………………..
พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส
ไท่ฉิน จ.กรุงเทพฯ
30/4/54

หากไม่นิ่งสงบแล้วไซร้
ยามประสบการสูญเสียผิดหวัง…
ยากครองตนพ้นจากความเสียใจได้
ยามประสบเคราะห์ภัยเจ็บป่วย…
ยากครองตนพ้นจากการกล่าวโทษได้
ยามประสบสิ่งลวงล่อใจมาทดสอบ…
ยากครองตนก้าวข้ามพ้นหลุมพรางได้
……………………….
พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส
ไท่ฉิน จ.กรุงเทพฯ
30/4/54

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *