62751

บ้านของนก

มีนายอำเภอคนหนึ่ง เป็นคนใจซื่อมือสะอาด วันหนึ่งขณะที่นายอำเถอกำลังพิจารณาคดีอยู่ ทันใดก็มีนกตัวหนึ่งบินวนเวียนอยู่ที่หน้าที่ทำการ พร้อมกับส่งเสียงร้องไม่หยุด คล้ายกับว่ามีเรื่องจะร้องเรียน นายอำเภอรู้สึกประหลาดใจนัก จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ติดตามนกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อติดตามนกไปได้กิโลเมตรกว่า เจ้าหน้าที่ก็เห็นนกบินไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งมีรังนกและลูกนกอยู่ 3-4 ตัว ใต้ต้นไม้มีคนอยู่ห้าคน พร้อมเครื่องมือในการตัดไม้ เช่น เลื่อย ขวาน เชือก กำลังเตรียมที่จะโค่นต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปห้ามปรามและนำพวกเขาไปพบนายอำเถอ นายอำเภอตักเตือนพวกเขาให้มีมโนธรรม อย่าไปทำลายที่อยู่ของพวกนกกา สัตว์มันก็มีชีวิตจิตใจเช่นกัน พวกลักลอบตัดต้นไม้ได้ลากลับไปด้วยความละอายใจ ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาไม่เคยโค่นต้นไม้ที่มีรังนกอีกเลย

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *