813338

ปัญญาคือะไร

ปัญญาคือความรู้จริง เห็นชัดในสรรพสิ่ง รู้แล้วชัด ชัดแล้วกว้างขวางด้วย ปัญญาที่ออกมาจากจิตใจหมายถึงสติที่ออกมาจากจิตใจอันดีงาม เป็นตัวสั่งให้เราทำการ ปัญญาคือความคิดในทางบวก ใจที่มีแต่ความดี ไม่มีความชั่วแฝง ความคิดนั้นเป็นแค่เปลือกนอกของปัญญาเท่านั้นเอง ปัญญาไม่ใช่ความฉลาด ไม่ใช่กลโกงเล่ห์เพทุบายที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้ แต่เป็นเสมือนเพชรที่แข็งแกร่ง ดุจดั่งมีดที่คมจนตัดกิเลสได้สิ้น ดุจดังความสว่างที่ไม่มีจุดดำคำว่าปัญญาเราอยากจะได้ก็ได้แต่ต้องผ่านการฝึกฝน ผ่านความยากหนึ่งครั้ง ก็จะเพิ่มพูนขึ้นหนึ่งครั้ง

พระอาจารย์จี้กง
พุทธสถานฮุ่ยจื้อ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
23 พฤษภาคม 2542

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *