62751

พระพุทธเจ้าเด็ดดอกไม้

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรม ณ เขาคิชฌกูฏ พระพุทธองค์มิได้กล่าวอะไร เพียงแต่ถือดอกไม้ขึ้นโชว์ตรงหน้าแล้วก็เด็ดดอกไม้นั้นให้สาวกทั้งหลายดู ทุกคนต่างนิ่งเงียบไม่เข้าใจความหมาย มีแต่พระมหากัสสปะเท่านั้นที่นั่งยิ้มอยู่ พระพุทธองค์จึงมีพระดำรัสว่า “เรามีวิธีลัดตรงซ่อนอยู่ที่ตา เป็นจิตสุดยอดอมตะ รูปที่แท้จริงนั้นไร้รูป นี่คือยอดมรรค ไม่เขียนเป็นตัวหนังสือถ่ายทอดจากจิตสู่จิต ขอสั่งถึงมหากัสสปะ” แล้วพระพุทธองค์ก็มอบบาตรและจีวรของท่านแก่พระมหากัสสปะ นี่คือที่มาแห่งนิกายเซน

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *