209987

มีความละอาย

ในสมัยราชวงศ์ซ้อง เมื่ออัครเสนาบดีไช่จิงได้กุมอำนาจก็เริ่มเปลี่ยนเรื่องขาวให้เป็นดำ ดำให้เป็นขาว ผู้ใดต่อต้านเขา ก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนชั่ว ถูกลงชื่อในบัญชีของคนร้าย แล้วให้คนจารึกลงในแผ่นศิลา มีช่างแกะสลักหินคนหนึ่งชื่ออันหมิน ได้ถูกเรียกไปแกะสลักศิลา เขาพยายามเกี่ยงว่า “ผมเป็นคนหยาบที่ไม่รู้เรื่องอะไร ไม่ทราบว่าเพราะอะไรถึงต้องแกะสลักศิลา แล้วคนอย่างซือหม่ากวงคนนี้ ทั่วทั้งแผ่นดินต่างก็ยกย่องว่าเขาเป็นคนดี มาบัดนี้จะให้บอกว่าเขาเป็นคนชั่ว ผมไม่สามารถแกะสลักได้จริง ๆขอใต้เท้าโปรดอนุญาตไม่ต้องลงชื่อผมไว้ที่หลังศิลา เพื่อคนรุ่นหลังจะได้ไม่ด่าผม ในฐานะเป็นคนจารึกศิลา” คนที่ได้ฟังคำพูดของช่างแกะสลัก ต่างยกย่องเขาว่าเป็นคนที่รู้จักละอาย และมีมโนธรรม

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *