70x70

มีมารยาท

ข่งหยงเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนทั้งหมดหกคน ตอนอายุสี่ขวบ วันหนึ่ง ข่งหยงกำลังฟังบิดาเล่านิทานอยู่ในห้องรับแขก มีเพื่อนของบิดามาเยี่ยม และให้สาลี่หนึ่งตะกร้าแก่บิดาของข่งหยง หลังจากแขกไปแล้ว บิดาชี้ไปที่สาลี่ในตะกร้าแล้วบอกว่า “ลูกหยิบไปกินสักลูกสิ” ข่งหยงมองดูในตะกร้าแล้วหยิบเอาผลเล็กที่สุดไปกิน บิดาถามยิ้ม ๆ ว่า “ทำไมลูกจึงเลือกเอาผลเล็กไปกินล่ะ” ข่งหยงตอบว่า “ผมอายุน้อยที่สุดจึงควรกินผลเล็ก ผลใหญ่เอาไว้ให้พ่อแม่กับพี่ ๆ กิน” บิดากล่าวว่า “ลูกเป็นเด็กดีจริงๆ”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *