62751

มีสัจจะ

กัวจี เป็นผู้ว่าเมืองปิงโจว เขาเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของราษฏรมาก ดังนั้นจึงมักจะออกตรวจราชการเยี่ยมเยียนราษฏรในความปกครองอยู่เสมอ

วันหนึ่งกัวจีได้ไปตรวจราชการที่เมืองเมยจี้ มีเด็ก ๆ กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง ทุกคนขี่ม้าไม้ไผ่มาต้อนรับเขาอยู่ข้างทาง เมื่อกัวจีทำธุระเสร็จแล้วเตรียมตัวจะกลับ เด็ก ๆ เหล่านั้นได้ถามเขาว่า “ไต้เท้าเมื่อไหร่ท่านจะมาอีกครับ?”

เมื่อกัวจีคิดคำนวณหมายกำหนดการแล้ว ก็บอกพวกเด็กถึงวันเวลาที่จะกลับมาอีก เมื่อเขากลับจากการตรวจราชการตามที่ต่าง ๆ เสร็จแล้ว ปรากฏว่าเร็วกว่ากำหนดที่นัดหมายกับพวกเด็ก ๆ ไว้หนึ่งวัน ด้วยเกรงว่าจะเสียสัจจะกับพวกเด็ก จึงได้พักค้างแรมที่ศาลาม้าด่วนซึ่งอยู่นอกเมืองหนึ่งคืน วันรุ่งขึ้นเขาจึงเข้าไปในเมืองพบพวกเด็กตามเวลาที่นัดหมายกันไว้

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *