vegan

หมูปิ้งกระทิสด(เจ)

เครื่องปรุง

โปรตีนเกษตรแช่น้ำ
รากผักชี
น้ำตาลปี๊บ
น้ำตาล
พริกไทย
ซอลหอยเจ
ซอลแม็กกี้
ซีอิ๊วขาว
ซีอิ๊วดำ
แป้งมัน
น้ำมันมะพร้าว

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *