จี้กง.

อาจารย์จะทำเพื่อใคร

อาจารย์จะทำเพื่อใคร ทำนองเพลง : เฉิงจิงซินท่ง

เวลาที่เราได้เจอกัน ช่างยากเย็นและแสนจะสั้นหนักหนา

การลากันทำให้ปวดใจ กระนั้นอาจารย์ยอมก้มหน้ารับไป

เพราะใจยังเชื่อมั่นในศิษย์ สักวันคงมีบุญได้อยู่ร่วมกัน

วอนคนดีมีใจอย่าผัน วอนศิษย์นั้นไม่ทำให้ข้าต้องคอย

ไม่ตั้งใจบำเพ็ญกันหรือไรศิษย์เรา แล้วให้อาจารย์เจ้าแบกกรรมไว้หรือไร

อาจารย์จะทำเพื่อใคร ใจอาจารย์จะขาดแล้ว

วอนคนดีมีความเห็นใจ ไม่มั่นใจคืนแดนมาหรือไรศิษย์เรา

แล้วให้อาจารย์เจ้าแบกกรรมไว้หรือไร อาจารย์จะทำเพื่อใคร

บำเพ็ญธรรมอย่าอ่อนล้า ศิษย์ข้าคงจะทราบแก่ใจ (ซ้ำทั้งเพลง)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *