เทพเลขาลงประทับทรง ประกาศว่า: เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2521 คำบรรยาย

1.หนังสือเล่มนี้ได้แต่งขึ้น โดยเทวโองการท่านเง็กเสียง อ๊วงตี่แม้ว่าสำนวนนั้นจะเป็นคำพูดพื้นๆ ง่ายๆ แต่มีเนื้อหาที่เปี่ยมล้นด้วยหลักธรรมความจริง ซึ่งเป็นตำนานอันวิเศษล้ำเลิศที่จะอบรมบ่มนิสัยบำเพ็ญธรรมอย่างดีเยี่ยม

2.หากปรากฏว่ามีตัวอักษรใด ที่ขาดตกหรือผิดเพี้ยนบ้างซึ่งเป็นความสับเพร่าในการคัดลอก ผู้อ่านจงอย่าดูหมิ่นสบประมาทเป็นอันขาด

3. ตำนานเล่มนี้ได้สูญสิ้นพลกำลัง และจิตใจของเทพเจ้าและมนุษย์อย่างใหญ่หลวง จึงได้ประสบความสำเร็จจนจัดพิมพ์เป็นเล่มขึ้น ซึ่งใช้เวลาถึง 2 ปีเต็ม ในตำนานเล่มนี้ได้เปิดเผยความลี้ลับแห่งยมโลก แนวทางการลงโทษแห่งแดนนรกได้ประกาศให้ทราบอย่างแจ่มแจ้ง ชอบที่เป็นเสียงระฆังที่คอยกล่อมโลก และเป็นตำนานที่หาได้ยากยิ่งในระยะเวลานับหมื่นๆ ปีที่แล้วมา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่มวลมนุษย์ควรจะอ่านควรจะถนอมควรจะเข้าใจ  และควรที่จะบำเพ็ญด้วย

4.ตำนานเล่มนี้ได้รับการร่วมมือจากแดนสวรรค์  ยมโลกและชาวมนุษย์ จึงสามารถเขียนแต่งให้สำเร็จลงได้ ซึ่งมีความดีความชอบร่วมกันด้วย ดังนั้น เมื่อผู้ใดพิมพ์แจกแม้จะเพียงเล่มเดียวจะต้องได้รับความสนองตอบในทางดีจาก 3 แดนด้วย

5. คำประกาศิตจากท่านจินกวาน ประดาที่พิมพ์แจกตำนานเล่มนี้ เพื่อเป็นการช่วยให้ได้กอบกู้ผู้คน ไม่ว่าจะพิมพ์เอง หรือช่วยพิมพ์หรือช่วยเรี่ยไรเงินเป็นค่าพิมพ์ บรรยาย  หรือช่วยเผยแผ่ ล้วนได้รับอนุมัติให้ลดหย่อนผ่อนโทษที่ตัวเองได้ก่อไว้ในปางก่อน หากสะสมความชอบนี้ได้เต็มขั้นแล้ว จะได้ขึ้นสวรรค์รับความสุขสบายกาย โดยถือเอาความดีที่สร้างสมไว้ในการนี้

6.บรรดาที่มีความประสงค์อยากได้อายุยืนยาว หรือหวังในการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ หรือบำเพ็ญธรรม หรือลบล้างบาปที่ตัวสร้างไว้ หรือจะช่วยกอบกู้บรรพบุรุษให้พ้นภัยพ้นทุกข์ หรือประสงค์จะมีความสุขเมื่อตัวเองได้ตายลงไป เมื่อได้ตั้งอธิษฐานจะพิมพ์แจกตำนานเล่มนี้แล้ว ล้วนต้องได้รับตามความประสงค์นั้นๆ ทั้งนี้ควรจุดธูปต่อหน้าเทพเจ้าหรือต่อหน้าวัดวาอาราม ศาลเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออยู่ที่กลางแจ้งแล้วให้อธิษฐานตามที่ประสงค์ เทพเจ้าจะได้ไปทูลให้ในทันที มีการสนองตอบอย่างทันใจด้วย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีการหลอกลวงแต่อย่างไร

7.ตำนานนี้สถิตอยู่แห่งใด แห่งนั้นย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสากลโลกให้การคุ้มครอง เมื่ออ่านแล้วต้องเก็บไว้ ณ ที่ๆสะอาดห้ามทำให้เปรอะเปื้อนสกปรก ผู้ที่ดูหมิ่นกล่าวร้ายต่อตำนานเล่มนี้หรือขัดขวางการเผยแผ่ จะต้องตกเข้าในนรกตลอดกาล ซึ่งนับว่าเป็นโทษที่ให้อภัยไม่ได้ หวังว่าชาวโลกทั้งหลายจงกลับเข้าในทางธรรมและจงคิดรอบคอบถ้วนถี่เทอ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *