เทวโองการจากท่านเง็กเสียงอ๊วงตี่ เที่ยวเมืองนรก

เทวโองการเจ้าประจำสำนักจุติลง ประกาศว่า: มีพระราชโองการจากท่านเง็กเสียงอ๊วงตี่มาถึงบัดนี้ มีคำสั่งให้พระเจ้าหลักเมือง เสื้อเมืองทรงเมือง และเทพเทวดาทั้งหลาย จงออกจากเมืองมาตั้งรับพระราชโองการประมาณ 10 ลี้ ขอให้ท่านอยู่ในความสงบ

ท่านซื้อขุนนางฝ่ายในแห่งราชสำนักมณเฑียรทอง  ลงประทับทรงกล่าวเป็นกลอนว่า

วันเพ็ญ             กลางเดือนแปด    เปิดตำนาน
จักรวาล            โชติช่วง                ชัชวาล
พิธีมอบ             พระสูตร                มโหฬาร
ยกโทษทาน     ทุกข์มลาย             ลุมรรคผล

มีพระราชโองการจากท่านเง็กเสียงอ๊วงตี่ มีความว่า  ทราบว่าสำนักเซี้ยเฮี้ยงตึ้งแห่งเมืองไถ่ตง ที่ได้รับราชโองการแต่งตั้งจากมติการประชุมแห่งเบื้องสวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ ให้แต่งหนังสือ  “เที่ยวเมืองนรก” เริ่มลงมือตั้งแต่วันเพ็ญเดือน  8 ปี  พ.ศ. 2519 มาจนวันที่ 15 เดือน 8 ปี พ.ศ.2521 ได้ครบกำหนด 2 ปีแล้ว วิญญาณของนายหยางเซิงได้ท่องชมนรกทั่ว  10 ขุม ได้สัมภาษณ์แต่ละขุมอย่างทั่วถึง ได้ข้อมูลแห่งคดีต่างๆ  อย่างแจ่มแจ้ง แต่ละคดีได้ถูกเผยแผ่สู่สายตาชาวโลกโดยอาศัยวารสาร “เซี้ยเฮี้ยงตึ้ง” เนื่องจากการช่วยกอบกู้ชาวมนุษย์เป็นกิจการเร่งด่วนมาก ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงจำเป็นต้องจัดพิมพ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15  เดือน 8 นี้ เพื่อที่จะได้ส่งคืนสู่ต้นสังกัด เมื่อได้เวลาแล้วต้องจัดหนังสือ “เที่ยวเมืองนรก” 108 เล่มไว้บนโต๊ะบูชา และต้องเผาอีก 3 เล่ม ส่งไปยังศาลเจ้าผู้ปกครองในเมืองมนุษย์เป็นการยืนยันทั้ง 3 แดนเพื่อแสดงในความสำคัญให้ปฏิบัติตาม ส่วนแต่ละกรมกองของยมโลกที่ได้มีส่วนช่วยเหลือ นอกจากได้ตบรางวัลให้ตามความดีความชอบที่ตนสร้างไว้แล้ว ยังประกาศให้อภัยโทษแก่วิญญาณโทษครั้งใหญ่อีกด้วย และได้มีการเฉลิมฉลองโดยจัดงานอย่างใหญ่ยิ่งมโหฬาร รายละเอียดต่างๆ จะได้เสนอไปยังจอมศาสดา พระอรหันต์กษิติครรภ์ ให้จัดดำเนินการต่อไป ส่วนที่เกี่ยวกับมนุษย์ บรรดาผู้ที่มีส่วนในการช่วยเหลือคุ้มครองในขณะจัดแต่งอยู่ และผู้ที่พิมพ์แจก ช่วยทำการโฆษณาให้ ล้วนมีความดีความชอบตามผลงานที่ได้กระทำเอาไว้ขณะส่งหนังสือคืน ควรจัดทำรายชื่อของผู้ที่ออกเงินพิมพ์แจกดังนี้  ชื่อ แซ่  ที่อยู่ จำนวนเล่ม ความปรารถนา ฯลฯ แล้วเผาส่งไปยังเบื้องสวรรค์ เพื่อที่จะทำการรวบรวมผลแห่งการปลอบเตือนนี้ โดยให้มีการสนองตอบตามความดีนั้นเป็นรายๆ ไป ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ศิษย์ทั้งหลายได้ตรากตรำลำบากมามาก แต่ก็ได้รับผลแห่งความดีมหาศาลด้วย จงประพฤติปฏิบัติให้เคร่งครัดต่อไป เพื่อช่วยกอบกู้ทางศีลธรรม และช่วยขจัดความเลวร้ายต่างๆ ให้หมดสิ้นไป ในที่สุดจะได้ก้าวเข้าสู่แดนศิวิไลซ์ โดยทั่วหน้ากัน จงอย่าขัดคำสั่งของข้าพเจ้าให้ทุกคนลงกราบรับพระราชโองการ

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2521

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *