เทวโองการจากท่านเง็กเสียงอ๊วงตี่

ประธานสำนักเซี้ยเฮี้ยงตึ้ง  เทพกวงเฮงประทับบนอาสนะประกาศเทวโองการของท่านเง็กเสียงอ๊วงตี่  ขณะนี้เทวโองการจะเสด็จลงแล้ว  สั่งให้ผู้ว่าการเมืองออกจากตัวเมือง 5 ลี้ (หน่วยวัดระยะทางของจีน 1 ลี้=555.55 เมตร)  เจ้าโชคเจ้าชัยออกจากสถานที่  10 ลี้  เพื่อทำการต้อนรับศิษย์ทั้งหลายให้ทุกท่านตั้งอยู่ในความสงบสมาธิ  ตั้งแถวคอยรับเสด็จ
ท่านเสนาบดีฉีแห่งพระราชวังฝ่ายใน  ลงประทับทรงกล่าวเป็นความว่า:

เง็กเสียงอ๊วงตี่     ทรงห่วง               วิญญาณชน
เสียงสวดมนต์      สวดพร่ำ              ไม่ขาดสาย
ถึงเดือนแปด        จันทร์สาดส่อง    งามพร่างพราย
แต่งเครื่องกาย     น้อมรับ                ราชโองการ

 ความในเทวโองการ:  ราตรีนี้จะประกาศเทวโองการให้เจ้าและมวลมนุษย์ทั้งหลายกราบลงคอยฟังเทวโองการ
ได้รับเทวโองการด้วยเกล้า  เนื่องจากท่านเง๊กเสียงอ๊วงตี่ เซียนหลิงเกาสั้งตี้ตรัสมีความว่า

ข้าสถิต  ณ  เบื้องสวรรค์มีความห่วงใยในมวลมนุษย์  เมื่อเห็นฝุ่นละอองเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วพิภพ  ศีลธรรมจรรยาธรรมเสื่อมทรามสูญสลาย  ฝ่ายชายไม่ประพฤติในทางซื่อสัตย์กตัญญูฝ่ายหญิงไม่รักนวลสงวนตัว  กล่าวหาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งไร้สาระ ไม่เคารพต่อเทวดาอารักษ์  จึงเป็นเหตุให้สังคมเสื่อมทรามเลอะเทอะความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างมนุษย์ขาดสะบั้นลง  สร้างความสะเทือนอารมณ์แก่ข้าฯ  เป็นที่ยิ่ง  แต่ข้าฯ  ไม่อาจจะทนดูทอดทิ้งโดยไม่ช่วยกอบกู้ให้พ้นจากขุมนรกได้  ณ  บัดนี้  ได้ทรงตรวจพบว่าสำนักเซี้ยเฮี้ยงตึ้งแห่งเมืองไถ่ตง  ซึ่งขึ้นตรงต่อมณฑลไต้หวัน  ได้เปิดบรรยายประกาศธรรมะมาจนถึงทุกวันนี้  ได้ทุ่มเทสิ้นเปลืองกำลังคนและกำลังเทพยดาอย่างมากมาย  ได้ผลแห่งการ กอบกู้ช่วยเหลือชาวโลก และปัจจุบันได้อาศัยวารสาร “เซี้ยเฮี้ยงตึ้ง”  ช่วยชักจูงผู้ลุ่มหลง กิจการในการประทับรับทรงจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ  งานกุศลอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นที่เลื่องลือกระฉ่อนมาก  ดังนี้  ข้าฯ จึงมีคำสั่งให้แต่งหนังสือขึ้นเป็นกรณีพิเศษ  โดยให้ชื่อว่า  “เที่ยวเมืองนรก”  และได้สั่งให้พระอรหันต์จี้กงนำพาวิญญาณของนักทรงเอก นายหยางเซิงไปท่องนรก 10 ขุม  เผยสภาพการณ์ในแดนนรกที่มีความทุกข์ทรมานอย่างไรบ้าง  เพื่อผลแห่งการปลอบเตือนชาวโลก  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือวิเศษสุด  เนื่องจากได้ซึ้งในความกตัญญูอันบริสุทธิ์ของศิษย์ทั้งหลายในสำนักเซี้ยเฮี้ยงตึ้ง  จึงได้สั่งให้รับภาระอันยิ่งใหญ่นี้  หวังว่าท่านจงตั้งจิตให้มั่นคง  ประกาศธรรมแทนฟ้าสวรรค์ โดยได้สั่งให้ด่านต่างๆในแดนนรกว่า  หากมีศิษย์ท่องเที่ยว จากสำนักเซี้ยเฮี้ยงตึ้งไปเยือนแล้ว ให้เปิดประตูต้อนรับ  ช่วยเสริมสร้างตำราทองเล่มนี้  ผู้ใดที่ฝ่าฝืนคำสั่งจะต้องถูกทำโทษอย่างหนักโดยทั่วถึง  เมื่อได้รับทราบเทวโองการนี้แล้ว  ในวันเวลาที่ทำการประทับทรงท่องนรกแต่งหนังสือ  ให้ทุกท่านเข้าใจในความมุ่งหมายแห่งสวรรค์  และปฏิบัติตามคำสั่ง  เมื่อหนังสือได้แต่งเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้ว  จะมีรางวัลในความดีความชอบ  จงอย่าขัดคำสั่งของข้า

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *