จี้กง.

ใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์

ปัญญา เมตตา กล้าหาญ
ทุกคนมีปัญญา แต่ยังไม่ได้หยิบออกมาใช้ หยิบออกมาแค่เพียงภายนอกของปัญญาคือความฉลาด ความฉลาดนั้นอาจจะมีประโยชน์และโทษได้ทุกๆ ครั้งเพราะว่าความฉลาดนั้นแอบแฝงไปด้วยผลประโยชน์หลายคนมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้ ในที่สุด นานๆ ทีจึงดึงออกมาใช้ ก็ใช้ไม่เป็น
หยิบปัญญาออกมาใช้ ปัญญานั้นจะคมเหมือนมีดที่คมที่สุด จึงต้องรู้จักใช้ให้ดี อันว่าตัดเหมาะสมที่สุดคือตัดกิเลส ไม่ใช่ตัดใจคนปัญญานั้นต้องมีความเมตตาเข้าไปเคียงคู่ด้วย อาจจะหลอมรวมจนไม่สามารถแยก เมื่อเรามีความเมตตาก็ต้องมีปัญญาเข้าไปด้วย เมื่อเรามีความเมตตาก็ต้องมีความกล้าหาญด้วย และในความกล้าหาญก็ต้องใช้ปัญญา หากใช้ความกล้าหาญไปในทางที่ขาดปัญญา ในทางที่ผิด ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่น

พระอาจารย์จี้กง
พุทธสถานฮุ่ยซิน จ.บุรีรัมย์
15 พฤศจิกายน 2541

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *