62751

ไม่กินไก่ที่ขโมยมา

วันหนึ่งมีไก่ของเพื่อนบ้านวิ่งหลงเข้ามาในสวนของเล่อหยางจื่อ มารดาของเล่อหยางจื่อก็จับไก่ตัวนั้นมาฆ่าทำเป็นอาหาร เมื่อภรรยาของเล่อหยางจื่อเห็นบนโต๊ะมีเนื้อไก่ ซึ่งเกินกว่าฐานะอย่างครอบครัวนางจะมีได้ นางก็รู้ว่าเป็นของที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรม ดังนั้นนางจึงไม่ยอมกินข้าว มารดาสามีถามนางถึงสาเหตุที่ไม่ยอมกินข้าว นางกลับร้องไห้ตอบว่า “ฉันเสียใจที่ครอบครัวของเรายากจน กระทั่งไม่สามารถหาอาหารดี ๆ มาบำรุงเลี้ยงท่านแม่ จึงทำให้ท่านต้องไปจับไก่ของเพื่อนบ้านมากิน” แม่สามีได้ฟังเช่นนั้น รู้สึกละอายใจในการกระทำของตน แล้วเอาไก่นั้นทิ้งไม่กินอีก

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *