เซียมซีพระโพธิสัตว์กวนอิม


เซียมซีพระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นพระโอวาทจำนวน 100 บท เป็นคำกลอนในพระโอวาท ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสามก๊ก พร้อมทั้งให้แง่คิดเชิงธรรมะ ไม่ใช่ให้ท่านหลงงมงาย คำแนะนำของพระโพธิสัตว์กวนอิมล้วนแล้วเพื่อการปฏิบัติธรรมะให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะแนะนำให้ปฏิบัติธรรมะ สร้างบุญ สร้างกุศล ให้มากยิ่งขึ้นไป แล้วทุกอย่างจะดีเอง


วิธีการเสี่ยงเซียมซี

อธิฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ ตั้งจิตให้มั่นคงอยู่ในความสงบก่อนทำการเสี่ยง 1-3 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ และแจ้งชื่อ-นามสกุล แล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดคำแนะนำ พร้อมกับตั้งคำถามที่อยากรู้ ถ้ามีคำถามหลายข้อ ให้ถามคำถามแยกกันทีละข้อ เมื่อได้เลขมาแล้ว ให้อ่านคำทำนาย


คลิกเพื่อทำการเสี่ยงเซียมซี