Loading...
Loading...
Loading...
1 month ago 302
0

ภาคผนวกสอง ภาพแห่งความเมตตา

admin
mindcyber
1 month ago 163
0

ภาคผนวกหนึ่ง

admin
mindcyber
1 month ago 167
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่22

วงเวียนกรรมของสัตว์โลกสำเร็จลง พระแม่แดนสุขาวดีจัดพิธีเฉลิมฉลอง

admin
mindcyber
1 month ago 163
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่21

ยมบาลอธิบายหนทางหมุนเวียน สัตว์เกิดสี่ช่องทางมาจากข้างประตู

admin
mindcyber
1 month ago 175
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่20

เยี่ยมยมบาลชมหอหมุนเวียน ดูวิญญาณบาปเลือกทางเกิด

admin
mindcyber
1 month ago 260
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่19

เจ้าแม่กวนอิมสร้างดอกบัวหินช่วยปลดทุกข์ ประชามีเมตตางดฆ่าสัตว์ปล่อยชีวิต

admin
mindcyber
1 month ago 172
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่18

ท่านพระครูกล่าวเสียดสีธรรมะต้องตกไปเป็นสัตว์ เจ้าแม่จิตโพธิสัตว์เตือนไหว้เจ้าต้องใช้มังสว...

admin
mindcyber
1 month ago 181
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่17

ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่องานมงคล เป็นการเพิ่มบรรยากาศเศร้าสลด เจ้าที่โลภปากสักการะ มักหลีกไม...

admin
mindcyber
1 month ago 239
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่16

จิตเดิมจรัสแสงแปลงร่างเป็นนกกระเรียน เดรัจฉานห้าชนิดเพียรถือศีลฝึกธรรมะ

admin
mindcyber
1 month ago 149
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่15

บนแผงเนื้อ (สุนัข) หอมหมาเคีองแค้น สุนัขขาวสนองบ้านตระกูลตั้ง

admin
mindcyber
1 month ago 125
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่14

อรหันต์จี้กงชี้บาปเพื่อเตือนสติให้ประพฤติธรรม ผู้บรรลุญาณพูดสัจธรรมกับนกบนต้นไม้

admin
mindcyber
1 month ago 156
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่13

สัตว์รู้จักเจ็บปวดรักตัวกลัวตาย เสือช้างยึดป่าเป็นบ้านสำนึกผิด

admin
mindcyber
1 month ago 119
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่12

สัตว์เดรัจฉานมีจิตวิญญาณดุจเดียวกับมนุษย์ ขนแกะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นควรนึกถึงบุญคุณมัน

admin
mindcyber
1 month ago 330
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่11

เกิดเป็นโคนมโคเนื้อแตกต่างกัน ต่างก็สละร่างเพื่อชดใช้กรรม

admin
mindcyber
1 month ago 138
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่10

หนทางชีวิตมนุษย์นั้นขรุขระ หนูประพฤติตัวเสื่อมทรามตกลงสู่สัตว์

admin
mindcyber
1 month ago 143
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่9

เต่าทรงศีลแสดงธรรมะอันลึกล้ำ ปลาไหลบำเพ็ญธรรมชำระบาป

admin
mindcyber
1 month ago 148
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่8

เอาแต่กินงานไม่ทำเกิดเป็นหมู หลอกลวงคนไม่รู้ เนื้อต้องให้เขากิน

admin
mindcyber
1 month ago 256
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่7

หลอกทรัพย์ลืมหนี้หนีทางไกล กลับชาติเกิดเป็นวัวควายใช้กรรมหนัก

admin
mindcyber
1 month ago 135
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่6

ลิงป่ากระโดดโลกเต้นมือไวเยี่ยงขโมย ไต่ไม้คว้าลมเหน็บหนาวร้องลาภหาย

admin
mindcyber
1 month ago 141
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่5

มั่วกามเคล้าโลกีย์เกิดเป็นกวาง อยู่ในป่าดงพวพลีห่างผู้คน

admin
mindcyber
1 month ago 145
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่4

ไก่โต้งร้องขึ้นเพราะปากถือศีล ล้อม้าแบกของหนักเพราะกรรมชาติก่อน

admin
mindcyber
1 month ago 139
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่3

นกแก้วพูดได้เพราะปากคอเราะราน นกห่านป่านกนางแอ่นสนทนาล้ำลึกถึงจิตคน

admin
mindcyber
1 month ago 124
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่2

สุนัขดำครวญครางถึงเวรกรรมที่ตนก่อไว้ สัตว์เลี้ยงทุกข์ทรมานเพราะชาติก่อนได้ทำชั่ว

admin
mindcyber
1 month ago 357
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่1

สรรพสัตว์ถือกำเนิดจากจิตเดิมแหล่งเดียวกัน ชาติก่อนๆก่อกรรมทำเข็ญต่างๆกัน จึงเกิดเป็นสัตว์...

admin
mindcyber
1 month ago 141
0

เทวดาเซียนท้งประทับทรงมีกลอนว่า

admin
mindcyber
1 month ago 118
0

ประกาศจากสำนักเลขาสวรรค์

admin
mindcyber
1 month ago 123
0

คำอนุโมนานำของท่านเทพลือซุนเอี้ยงโจวซือ

admin
mindcyber
1 month ago 129
0

คำอนุโมทนาของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

admin
mindcyber
1 month ago 221
0

สมเด็จพระแม่เจ้าแห่งสุขาวดี

admin
mindcyber
1 month ago 141
0

เทวโองการท่านเง็กเซียนฮ่องเต้

admin
mindcyber