mindcyber

mindcyber

admin Super Admin
Level 1 Points 0 Total Posts 886
Loading...
Loading...
Loading...
5 months ago 207
0

หน้าที่ขยายธรรม

ไท้อิ๊กจิงหยิ้ง (อริยเจ้าไท้อิ๊ก)

admin
mindcyber
5 months ago 222
0

เสื้อใหม่กับจิต

กุมารเทพเง็กฮือ ประทับบัลลังก์

admin
mindcyber
5 months ago 148
0

เทพกวนอูประธานของศาลเจ้า

ประทับทรง

admin
mindcyber
5 months ago 157
0

ยอดยอดยอด ยอดกลางยอด

แปลกแปลกแปลก แปลกกลางแปลก อริโยวาทโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
5 months ago 182
0

ตอน คัมภีร์แท้ประทับจิต ถึงขั้นไม่มีความคิด

เคล็ดลับตั๊กม้อ

admin
mindcyber
5 months ago 198
0

ปฏิปทาพระศรีอริยเมตตรัย

โดย ฉือจินฮว้า

admin
mindcyber
5 months ago 225
0

ทางที่แท้ของมนุษย์

พระอรหันต์จี้กง 16/5/45

admin
mindcyber
7 months ago 245
0

อริยสงฆ์ของรหัสยาน

admin
mindcyber
7 months ago 253
0

ความโชติช่วงของโยคาจาร

เสียงแมลงฝุ่นทับถม

admin
mindcyber
7 months ago 256
0

อริโยวาท

ฮ้อเอี่ยฮุ้งเสียโจ้ว

admin
mindcyber
7 months ago 276
0

โอวาทพระมารดา

เง็กองเซี่ยบ้อ

admin
mindcyber
7 months ago 277
0

โอวาทเมฆขาว

แปะฮุ้งซือจุน

admin
mindcyber
7 months ago 267
0

คติธรรมเตือนโลก

พระเจ้เฮี้ยงเทียน(เจ้าพ่อเสือ)

admin
mindcyber
7 months ago 260
0

กิติมศักดิ์

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
7 months ago 216
0

ง้วนเซียว

หลือโจ้วซือ

admin
mindcyber
7 months ago 206
0

จิตที่สว่างหรือมืด

โอวาทของพระมารดาบนฟ้า

admin
mindcyber
7 months ago 256
0

ธรรมเจตจำนง

พระพุบวิสุทธิเทพ

admin
mindcyber
7 months ago 272
0

พุทโธวาท ศากยมุนี

admin
mindcyber
8 months ago 349
0

เรื่องราวของพระศรีอริยเมตตรัย อวตารเป็นภิกษุถุงย่าม

ฉือจินฮว้า

admin
mindcyber
8 months ago 322
0

การเริ่มต้นของสรรพสิ่งฟ้าดิน

คนภูเขายอดหิมะ

admin
mindcyber
8 months ago 246
0

ความหมายของเซ่นไหว้เจ้า

admin
mindcyber
8 months ago 268
0

อย่าโกรธ

admin
mindcyber
8 months ago 278
0

เคล็ดการอบรม

โอวหยางซุ่น

admin
mindcyber
8 months ago 263
0

รูป

เซินฮัว

admin
mindcyber
8 months ago 312
0

รู้สึกตัว

ซือเซินป๋า

admin
mindcyber
8 months ago 278
0

แม่ไก่เข้าฝัน

หวงซุนเซิน มาเลเชีย

admin
mindcyber
8 months ago 281
0

คุณธรรมขจัดทุกข์

เฉินกวงจาง

admin
mindcyber
8 months ago 299
0

หมอดู

ชิงหยางจื่อ

admin
mindcyber
8 months ago 251
0

อริโยวาท

อู๋โม้งอู่ ซือจุน

admin
mindcyber
8 months ago 231
0

อริโยวาท

จางกัวเหล่า (หนึ่งในแปดเซียน)

admin
mindcyber