mindcyber 7 months ago

พระโอวาทอาจารย์ลี้ซิ้วอ๊วง

หมื่นลี้ดอยเมฆทองไปตามประสงค์

พุทธองค์แย้มสรวลเด็ดดอกให้

งามคุณธรรมเต็กก่าสืบทอดไว้

พงไล้เกาะสวรรค์เซียนหรรษา

            ความรุ่งเรืองของคุณธรรมศาสน์ มีนานหลายขวบปี อาศัยศิษย์คุณธรรม อุดมการณ์แน่วแน่ ช่วยผูกเหตุปัจจัยกว้างขวาง ด้วยคุณธรรมที่เผยแผ่ร่วมกัน จนมาเป็นคุณธรรมศาสน์ถึงปัจจุบัน ดังคำกล่าวว่าร้อยปีเหมือนหนึ่งวัน ตอนนี้ที่ได้รับกิติศัพท์คุณธรรมก็ด้วยเกื้อกูลโลกค้ำชูคนให้การรักษาบริจาคยา เอาคุณธรรมกล่อมเกลาคน ซาบซึ้งใจคน ธรรมของอาตมาฝากหลิวมาเผยแพร่คำสอน ชะตาฟ้าลิขิต ด้วยเหล่าศิษย์มีบุญสัมพันธ์ถึงสามชาติ วันนี้ได้พบปะกับศิษย์อีกครั้ง ถือว่าโชคดี พวกเธอควรรู้ว่า คุณธรรมศาสน์ดวงเกี่ยวเนื่องฟ้าเฮียบเทียน ไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์หรือโง่เขลา พวกสามัญสำนึกหรือชอบเสี่ยง พวกซื่อตรงหรือลุธรรมพวกยังไม่ได้อบรมหรือพวกประพฤตินอกลู่ มาบัดนี้ พวกศิษย์อาตมาได้เผยแผ่คุณธรรมแรงกล้าเผยแผ่กว้างไกล อนาคตคุณธรรมสำเร็จหยั่งถึงฟ้าเมฆาลัย อาจารย์ก็จะมาชักนำเอง เรือธรรมร่วมสู่เกาะพงไล้ นามจารึกนามคู่จักรวาล พ้นจากทุกข์นิรันดร์ หลุดพ้นกิเลสสัมพันธ์ สุขสบายเสมอเซียนอริยเจ้าจะไม่ขยันหมั่นเพียรหรือ

0
177

คุณ : แค้น

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

ความสุขคืออะไร?

ความสุข คือ ความสบาย หรือความสำราญ แยกออกได้เป็นสองฝ่าย คือ ความสุขทางกาย กับความสุขทางใจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

รู้เพียงพอสุขเสมอ

ท่านโกวชอฮูจื๊อ

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
เห้งเจีย

เห้งเจีย

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
น้ำพริกข่าเจ

น้ำพริกข่าเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago