mindcyber 1 year ago

ปัญญาเหมือนกับตะเกียง

บ่อยครั้งที่ความรู้ความสามารถที่ทุกท่านมีอยู่ ความเก่ง ความรู้ความสามารถที่ท่านมีอยู่กลับกลายเป็นทำให้ท่านเป็นคนหยิ่งทะนงและไม่รู้ว่าตัวเองมีดังนี้อยู่และเป็นสิ่งที่ผิด เมื่อไรที่เรามีความรู้ความสามารถ เรายึดมั่นถือมั่น เมื่อนั้นเป็นแนวทางแห่งความบาป เป็นหนทางแห่งการเดินไปสู่อวิชชาความลุ่มหลงในตัวตนเมื่อไรที่เรารู้ว่าเราเก่งเรามีความสามารถ เราจะยิ่งต้องอ่อนน้อม อย่าหยิ่งทะนง อย่ายึดมั่นในตนปัญญาหนึ่งปัญญาอาจจะส่องสว่างทำลายความมืดให้หมดสิ้นได้และปัญญาหนึ่งปัญญาอาจทำให้ท่านยึดมั่นในความสว่างอันดวงเดียวดวงนี้แล้วจมอยู่ในห้วงทุกข์ได้เหมือนกัน ฉะนั้นจงใช้ปัญญาให้ถูกทางปัญญาเหมือนกับตะเกียง ตะเกียงที่จุดขึ้นเมื่อไร ความมืดที่เป็นพันๆปีก็สามารถคลายจางไปได้ เฉกเช่นเดียวกับปัญญาของท่าน เมื่อถูกปลุกเร้าขึ้นมาเมื่อไรให้รู้ซึ้งถึงความเป็นจริงของโลกและฉุดช่วยเวไนยสัตว์ความมืดมน ความหม่นหมองในจิตใจ ย่อมสามารถพลันสูญสลายลงได้เฉกเช่นเดียวกัน ฉะนั้น จงพยายามเร่งพลิกฟึ้นสติปัญญาของตัวเองหมั่นตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ

0
812

ครั้งที่ 59 ตอน ท่องแหล่งสามัญชนในแดนนรก

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago
บุญกรรมใช่เรื่องล้าสมัย

บุญกรรมใช่เรื่องล้าสมัย

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

พระโอวาทพระอาจารย์ 27 ข้อ

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

หยิ่งโลก

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ความสุข คืออไร? ข้อ 1. ความสุขก็คือ ใจปีติยินดี ใจขอบคุณ ใจปีติยินดี

ความสุข คืออไร? ข้อ 1. ความสุขก็คือ ใจปีติยินดี ใจขอบคุณ ใจปีติยินดี

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago