mindcyber 2 months ago

ปัญญาจะคมต้องผ่านการลับ

มีดที่จะคมต้องผ่านการลับ ลับมีด ต้องรวดเร็ว ต้องขูดกับหินขูดอย่างรวดเร็ว สมมติมีดคือตัวเรา จะให้คมก็ต้องโดนขูดโดนลับ ขูดไปหนึ่งเจ็บหรือเปล่า อาจารย์อยากให้ศิษย์เป็นคนคมด้วยปัญญาฉะนั้นต้องถูกลับ มีดคมจึงใช้งานได้ คนที่มีปัญญาจึงสู้เคราะห์กรรมได้ชีวิตนี้จึงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้
พระอาจารย์จี้กง
พุทธสถานฉือเหยริน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
9 พฤษภาคม 2542


ความฉลาดเป็นเพียงเปลือกนอกของปัญญา

ในโลกนี้มนุษย์เกือบทุกคนมีความฉลาดอันเป็นสมบัติส่วนตัวฝึกฝนอย่างยากลำบาก แต่ไม่รู้ว่าความฉลาดของตนนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ อันว่าความฉลาดนั้นเป็นเพียงเปลือกนอกของปัญญาเป็นปัญญาชนิดหยาบ ปัญญาอยู่ในตัวเรา แต่เราไม่หยิบเอาออกมาใช้ก็ไม่มีประโยชน์
การจะฟื้นฟูปัญญาในตนเองนั้นฟื้นฟูได้อย่างไรทำอะไรก็แล้วแต่คิดสักสามครั้งดีไหมถ้าเป็นการถระทำเกิดมีความคิดเป็นผู้ที่รู้จักคิดแล้วคิดในทางที่ดี แต่บางคนคิดสามครั้งแต่คิดไม่ดี คิดไม่ดีทั้งสามครั้ง มีประโยชน์ไหม อย่างนี้เรียกว่าฉลาดแต่ไม่มีปัญญา ที่ว่าจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่ ให้คิดสามครั้ง สามครั้งคิดแต่สิ่งที่ดี ทุกวันนี้คนมีปัญญาต้องรู้จักคิดมากกว่านั้น คิดด้วยความรอบคอบสุขุม
พระอาจารย์จี้กง
พุทธสถานฮุ่ยซิน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
15 พฤศจิกายน 254

การที่จะขึ้นเรือธรรมได้นั้น จะต้องรู้จักตัวเองเสียก่อน

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
ทอดมันสามสหาย

ทอดมันสามสหาย

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
เยื่อไผ่ตุ๋นเห็ดหอม

เยื่อไผ่ตุ๋นเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
น้ำพริกแห้ง

น้ำพริกแห้ง

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ใช้ปัญญาเหนืออารมณ์

มนุษย์ถ้ารู้จักใช้ปัญญา รู้จักความหมายของปัญญา และรู้แจ้งถึงคำว่าปัญญาในจิตใจมนุษย์ก็จะสาม...

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago