mindcyber 11 months ago

ไร้ตำแหน่งลุสัจธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

       ในโลกปุถุชน ทั้งหมดล้วนยินดีกับตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งทางราชการหรือตำแหน่งทางการศึกษาเป็นต้น จะเห็นได้ว่าองค์กรของสังคมล้วนมี “ตำแหน่ง” ที่แตกต่างกัน หน้าที่และตำแหน่งที่ไม่เหมือนกัน อำนาจใหญ่เล็กตลอดจนเกียรติที่สูงต่ำ ก่อให้เกิดใจที่แตกต่างกันอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดสภาพชีวิตและจิตใจที่ไม่สมดุล ชักนำไปสู่การยึดติดในโลภโกรธหลง ตลอดจนเกิดความกระสับในการกระเสือกกระสนขึ้นสูง ตั้งแต่เช้าจรดค่ำก็ใช้ยุทธการแย่งชิง “ตำแหน่ง” จึงยากที่จะทำให้จิตวิญญาณสงบเงียบได้ หมดปัญญาที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์ สวยงามแท้จริงได้ ทั้งหมดล้วนเป็นการไขว่คว้า สืบสาวให้ได้มาโดยตลอด           

           อันที่จริง การขจัดจิตใจที่แตกต่างกันให้หมดสิ้นนั้น ก่อนอื่นต้องไม่คิดใส่ใจอารมณ์รู้ใน “ตำแหน่ง” ไม่แบ่งว่านี้พวกธรรมดานั้นพวกอริยะไม่คิดดีก็ไม่คิดชั่ว มีสภาวะจิตที่ไม่เที่ยวหาจึงจะได้รับ จึงจะบรรลุธรรม นี่ก็คือ “ไร้ใจสู่ธรรม” ของใจที่ถูกปลดปล่อย การเข้าถึงธรรมนี้ไม่มีรูปลักษณ์ ความยิ่งใหญ่ไร้ขอบนอก ความจิ๋วไร้ภายใน ที่จริงก็ไม่มีทางที่จะเสาะหาได้และก็ไม่ใช่จินตนาการเหมือนการคิดให้เข้าใจเอาได้ นี่ก็คือการอธิบายที่ดีที่สุดของ “ไร้ตำแหน่งลุสัจธรรม” ที่จริงวิธีที่แท้ก็คือวิธีแยบยลที่ไม่ใช้ยุทธการ ก็คือ ความสามารถละวางสิ่งทั้งปวง ละวางความแตกต่างที่อยู่เท่านั้น           

           พวกเราฝึกเรียนธรรมควรเอาความว่างบริสุทธิ์เป็นองค์ธรรม ปล่อยวางอาตมาลักษณ์ลืมความสัมพันธ์ เป็นวิธีการบำเพ็ญปฏิบัติ ไร้ใจฝึกฝนเป็นความสะดวก นี่จึงเป็นความครบถ้วนที่เข้ากับการไม่กระทำ ไม่มีถูกผิด ไม่มีการเลือกนี่ทิ้งนั้น ไม่ขาดความปกติเป็นสภาวะที่ไม่มีธรราดาหรืออริยะที่แท้จริง           

           ในสังคมปัจจุบัน ทุกคนเที่ยวเสาะหาล้วนก็ติดอยู่กับความแตกต่าง ของตำแหน่ง ที่ธรรมดาที่สุดก็คือเสาะหาความร่ำรวย ชื่อเสียง คนมีน้อยก็หวังรวยมาก คนรวยมากก็หวังรวยติดอันดับ ข้าราชการตำแหน่งเล็กก็หวังตำแหน่งใหญ่ ที่ตำแหน่งใหญ่ก็หวังตำแหน่งพิเศษที่อยู่เหนือผู้คน แสวงหามาไม่ได้ในใจอัดอั้นหนักหน่วง ที่ไม่ได้ก็อยากจะได้ ที่ได้แล้วห่วงว่าจะสูญเสียโลกนี้ช่างวุ่นวายลำบากมากมายเสียจริงหนอ           

           ภายหลังการได้การเสียผลที่ตามมา ที่เล็กน้อยก่อให้เกิดสภาวะจิตใจบกพร่อง ที่ใหญ่โตก็ทำให้เกิดโรคประสาทจนถึงเป็นบ้า ในโรงพยาบาลโรคจิต สมาชิกส่วนใหญ่ก็เกิดจากสภาวะแบบนี้ ถ้าหากสามารถเอาความคิดของการ “ไร้ตำแหน่ง” ได้จะไม่เป็นการสวยสดเย็นสบายกว่าหรอกหรือ ด้วยใจที่ไม่มีตำแหน่ง ไปแสวงหาสภาวะสัจธรรม นี่คือหนทางแสวงธรรมทั้งยังเป็นใจที่ไม่มีการเสาะหา ไม่แสวงตำแหน่งทางโลก คงน่ายินดีจริงที่ไม่ได้และก็ไม่ทุกข์ ไม่ใช่มีอารมณ์และจิตใจสงบหรอกหรือ คนที่ได้รับตำแหน่งและอำนาจ ส่วนใหญ่จะสนใจแต่หน้าที่ด้านเดียว มีน้อยที่ยึดติดในอำนาจถ้าไม่เป็นเช่นนั้นใจที่อยากคงจะเบื่อหน่ายแล้ว ตลอดจนการคิดถึงตำแหน่งจริงที่ได้ในโลกนี้ ก็จะไม่ป่วยในโรคไร้ตำแหน่ง เพราะภายหลังการบรรลุสัจธรรมแล้ว วันแห่งการสำเร็จพุทธะ ก็คือเวลาที่ได้รับตำแหน่งอันศักดิ์สิทธิ์  

0
437
ซุปฟักทอง ข้าวโพด ถั่วแดง เผือก หรือ ซุปผัก

ซุปฟักทอง ข้าวโพด ถั่วแดง เผือก หรือ ซุปผัก

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
เต้าหู้หวานผัดวุ้นเส้น

เต้าหู้หวานผัดวุ้นเส้น

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ยมบาลตำหนัก 6

ข่าเฉิงอ๋อง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ความเคยชินคือบ่อเกิดแห่งกรรม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ข้อ 5. ความสุขก็คือ อย่าได้ไปคิดเปลี่ยนแปลงผู้อื่น

ข้อ 5. ความสุขก็คือ อย่าได้ไปคิดเปลี่ยนแปลงผู้อื่น

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago