mindcyber 9 months ago

ความเคยชินคือบ่อเกิดแห่งกรรม

ในเวลาที่เราสร้างกรรม สร้างวันละนิดวันละหน่อย รวมกันแล้วเยอะไหม กรรมที่เราสร้างขึ้นมาเพียงนิดหน่อย ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี รวมๆ กันแล้วมากพอที่จะทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่าอย่าคิดว่ากรรมเพียงนิดหน่อยไม่พอจะให้เราเวียนว่ายตายเกิด กรรมนิดหน่อยแม้ว่าเราจะจงใจสร้างหรือไม่ กรรมคือการกระทำเมื่อกระทำออกมาแล้วย่อมเรียกว่าบาปทั้งส้น กรรมใหม่กับกรรมเล็กอันไหนหยุดสร้างง่ายกว่ากัน

กรรมชนิดใหญ่ เช่น ฆ่าคน วางเพลิง ทำร้ายผู้อื่น หยุดสร้างง่ายกว่า แต่กรรมเล็กๆ ขยันสร้างกันทุกวัน วันละหลายๆ ครั้ง ทำไมกรรมเล็กหยุดสร้างยากกว่า (เพราะความพลั้งเผลอ ความเคยชิน ทำง่าย) เพราะมนุษย์มีความเคยชินจากการกระทำบ่อยๆ บางทีกรรมเล็กๆเรายังไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่ทำคือกรรม เราเรียกว่าอะไร (นิสัย) เราลองมาย้อนดูว่านิสัยเรามีเยอะไหม(เยอะ)แล้วเรียกร้องให้ใครแก้ไขปรับปรุง(ตัวเราเอง)จริงๆ แล้วทุกวันนี้เราเรียกร้องให้คนอื่นแก้ตัวของเขาตามเราแม้กระทั่งคนรอบข้างใกล้ชิด เราก็บอกว่านิสัยเราเป็นอย่างนี้ คุณควรจะตามนิสัยเรามา เราไม่เคยจะมองและคิดแก้ไขตัวเอง เราไม่คิดว่านิสัยอย่างนี้เป็นนิสัยที่ผิด เป็นนิสัยที่เอาเปรียบคนอื่นอยู่ตลอดเวลา


สิ่งศักดิ์สิทธิ์และอาจารย์เรียกนิสัยของเราว่าความเคยชิน ซึ่งเป็นบ่อเกิดของกรรมเล็กๆ น้อยๆ การแก้ไขคือ แก้ไขความเคยชินของเรา เราลองมองดูตัวเองว่า มีนิสัยหรือความเคยชินมากเท่าใด บางคนมีอัตตาตัวตนสูงมาก จะจับแก้วน้ำต้องจับเท่านี้ หากท่าจับแก้วน้ำยังแก้ไขไม่ได้จะแก้ไขกิเลสในตัวเองได้อย่างไร


พระอาจารย์จี้กง

พุทธสถานผูถี อ.เมือง จ.พิษณุโลก

8 พฤศจิกายน 2541

0
440

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 14

ใบประกาศก้องฟ้าโอรสสวรรค์ศรัทธา สุรานำปริศนาธรรมปรับใจผู้กำกับ

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

ความโชติช่วงของโยคาจาร

เสียงแมลงฝุ่นทับถม

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

คีตธรรม

พระวิสุทธิจารย์เอียเอียะ

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
ม่าโจ้ว (องค์ดั้งเดิม)

ม่าโจ้ว (องค์ดั้งเดิม)

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
สเต็กเต้าหู้ราดซอสเห็ดเจ

สเต็กเต้าหู้ราดซอสเห็ดเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago