mindcyber 2 months ago

ไฟแค้นอารมณ์โกรธ

หลื่อโจ้วซือ

   คนทั่วไปล้วนมีไฟแค้นอารมณ์โกรธกันทั้งนั้น คิดว่าไฟแค้นอารมณ์โกรธสามารถสลายความคิดที่ไม่เป็นธรรมได้ หารู้ไม่ว่าไฟแค้นอารมณ์โกรธ ไม่เพียงไม่สามารถสลายออกไปได้แล้ว กลับทำให้อวัยวะภายในทั้งห้าของเราปั่นป่วนจนทำให้เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาได้นี่เพราะสาเหตุอะไรหรือ

    ควรรับรู้ไว้ว่าไฟแค้นไม่สามารถสยบผู้อื่นได้ ทางกลับกันมันทำร้ายจิตใจตนเอง อารมณ์โกรธนั้น ถึงแม้อารมณ์โกรธจะทำร้ายคนแต่ก็กลับทำร้ายตนเองด้วย อาตมาจะยกสักตัวอย่างหนึ่งมาเปรียบเทียบให้ฟังอย่างเช่นคนที่ชอบสุรา แล้วก็คิดว่าสุราจะสามารถสลายความโศกเศร้าของตนเองได้ แต่ทว่าความโศกเศร้าของตนเองหาได้ถูกสลายหมดไปไม่ แต่ความที่ตนเองชอบสุรา ก็คือถูกพิษของสุราเข้าเสียแล้ว จึงมีแต่ผลเสียไม่มีผลดีเลย

    ด้วยเหตุนี้ นักปราชญ์ผู้ประจักษ์แจ้งก็ล้วนเข้าใจเหตุผลนี้ดีกับเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลง ก็จะจัดการไปตามธรรมชาติ จะไม่เกิดไฟแค้นหรืออารมณ์โกรธ เหตุต้นผลกรรมของพวกเขาก็ปล่อยให้พวกเขาไปรับกันเอาเองเถอะ ทำไมจึงต้องมาทำร้ายตนเองอีกเล่า


กรรมของหมอทำแท้ง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
เต้าหู้เหลืองผัดพริกแห้ง

เต้าหู้เหลืองผัดพริกแห้ง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ความเคยชินคือบ่อเกิดแห่งกรรม

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

อริโยวาท

ฮ้อเอี่ยฮุ้งเสียโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

นิพพานกับการพ้นเกิดดับ

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago