mindcyber 7 months ago

เหตุที่ดอกฟ้ารักยาจก

ที่เมืองไทเป นาง ก. เป็นบุตรีสาวของเศรษฐี เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว บิดามารดารักนางเสมือนดวงใจ แม้จะมีชายหนุ่มที่เรียนจบมหาวิทยาลัยมาสู่ขอ แต่นางไม่สนใจนางรักแต่นายจางชายยากจนที่อยู่ข้างบ้าน แม้นายจางจะเรียนจบแค่ชั้นมัธยม แต่เป็นคนซื่อตรง ขยันขันแข็ง และกตัญญูต่อพ่อแม่ยิ่ง เศรษฐีผู้บิดาพยายามคัดค้าน แต่นาง ก. ตั้งใจแน่วแน่ ไม่ยอมต่งกับคนอื่น นอกจากนายจางเท่านั้น ผลสุดท้ายความรักของคนทั้งสองก็สมหวัง

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1)นาง ก. เป็นลูกเศรษฐี ทั้งเรียนจบมหาวิทยาลัย ทำไมจึงยืนกราบที่จะแต่งงานกับนายจางที่ยากจนและมีความรู้ด้อยกว่า

ตอบ เพราะชาติก่อน นาง ก. เป็นผู้ชายที่ยากจนแต่เป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ไม่มีเงิน ทุกอย่างได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากนายจางจึงได้เรียนจบ ดังนั้น เมื่อชาตินี้มาเกิดเป็นลูกเศรษฐี จึงตั้งใจแน่วแน่ที่จะแต่งงานกับนายจาง เพื่อตอบแทนบุญคุณของเขา


(2) ในเมื่อชาติก่อนนายจางมีความดีในการช่วยเหลือคน ทำไมชาตินี้จึงเกิดเป็นลูกคนจน ?

ตอบ เพราะชาติก่อนแม้นายจาง จะมีความดีในการช่วยเหลือคน แต่เป็นคนไม่รักถนอมทรัพย์สิ่งของ ดังนั้นชาตินี้จึงต้องเกิดเป็นลูกคนจนยังดีที่มีมูลรากกุศล จึงได้รู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่ ด้วยความดีอันนี้ ชีวิตจึงประสบความผาสุกในบั้นปลาย


0
285
video

ล้มลงให้หยัดยืน

admin
mindcyber
7 months ago

วรวิสุทธิ์กุมาร

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
ไส้อั่วชาวเหนือ

ไส้อั่วชาวเหนือ

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

เจ กับ เนื้อ

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

เคราะห์กรรมวาสนา

พระรัชสุธารสมหาราช

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago