mindcyber 2 months ago

กรรมของการบีบคั้นผู้อื่น

แต่ก่อนมีชายคนหนึ่งแซ่เฉิน เป็นคนซื่อตรงมีคุณธรรม ภรรยาชื่อนางหลิน เป็นคนดีเช่นกัน มีบุตรชาย 2 คน หญิง 1 คน เดิมเป็นครอบครัวที่มีความสุข แต่แล้วทุกอย่างพลันเปลี่ยนไป บุตรทั้งสามของเขาได้ตายด้วยอุบัติเหตุ ภรรยาของเขาเปลี่ยนไป โดยหอบผ้าหนีตามชายอื่นไป จนทำให้นายเฉินตรอมใจตาย


ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อนายเฉินเป็นคนดีมีคุณธรรมตลอดชีวิต ไม่ได้ทำชั่วอะไร ทำไมบุตรชายหญิงของเขาจึงได้ตายด้วยอุบัติเหตุ ?

ตอบ เพราะบุตรของเขาเป็นเทพจากสวรรค์มาจุติ ด้วยชาติก่อนยังไม่หมดกรรม ดังนั้นจึงอาศัยครรภ์ของมารดามาเกิด เพื่อจะได้สิ้นกรรมและบรรลุมรรคผล


(2) ภรรยาของเขาเดิมเป็นคนสุภาพเรียบร้อย ทำไมจึงเปลี่ยนไปจากเดิมและประพฤติในสิ่งไม่งาม ?  

ตอบ เพราะชาติก่อนนายเฉินเป็นคนชอบบีบคั้นผู้อื่นจนหาทางออกไม่ได้ ดังนั้นชาตินี้จึงต้องรับกรรมเช่นนี้


ขอเตือนผู้ที่เป็นพ่อแม่ทั้งหลายพึงทราบว่าการที่ลูกตายตั้งแต่ยังเยาว์วัย ไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายแรงอะไร ควรทราบไว้ว่าการที่ได้เป็นพ่อลูกกัน ย่อมมีหนี้เวรและกรรมสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อหนี้กรรมหมดก็ต้องจากกัน ลูกบางคนตายแต่อายุยังน้อย แท้จริงเป็นการอาศัยกายเนื้ออันจอมปลอมเพื่อบรรลุมรรคผล ผู้เป็นพ่อแม่ควรที่จะดีใจแทนด้วยซ้ำ แล้วตั้งหน้าบำเพ็ญบุญบารมีต่อไป


หลักปฏิบัติตนของผู้บำเพ็ญธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago
ขงเบ้ง

ขงเบ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนสองกษัตริย์...

admin
mindcyber
2 months ago
video

หมูปิ้งกระทิสด(อาหารเจ)

admin
mindcyber
2 months ago
เต้าหู้ย่างชาวใต้

เต้าหู้ย่างชาวใต้

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago