mindcyber 8 months ago

พื้นฐานการบำเพ็ญธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พื้นฐานการบำเพ็ญธรรม คือ


  1. ผู้ที่กินเจ ห้ามพูดคำหยาบหรือด่าทอ มิเช่นนั้นเจขาด
  2. ผู้ที่ไม่ได้กินเจ ห้ามกินเนื้อวัวหรือเนื้อสุนัข ผู้ใดละเมิดฟ้ารังเกียจ
  3. เมื่อพบการกุศลไม่ทำเพราะยึดมั่นว่าต่างนิกายต่างสำนักไม่อาจขึ้นสวรรค์
  4. ไม่ซื่อสัตย์ภักดีต่อชาติ ทำผิดกฏหมาย เป็นการละเมิดกฏสวรรค์ ย่อมห่างไกลธรรม
  5. วิพากษ์วิจารณ์ตำหนิศาสนาอื่น เป็นการสร้างวจีกรรมไม่อาจบรรลุธรรม
  6. นั่งรถนั่งเรือ ต้องเอื้อเฟื้อสละที่นั่งแก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้อ่อนแอ
  7. ไม่เข้าสถานเริงรมย์ มิเช่นนั้น ไม่มีสิทธิ์จุติแดนสุขาวดี
  8. ถึงเทศกาลวันสาร์ทวันตรุษ ต้องเซ่นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมในอดีต มีความกตัญญูต่อบิดามารดา มิเช่นนั้นหนทางแห่งสวรรค์จักถูกตัดขาด
  9. ผู้ไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ย่อมไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเย่อหยิ่ง ไม่เห็นผู้ใดอยู่ในสายตา หรืออตริมนุษยธรรม อวดฌานญาณที่ไม่มีในตน เป็นการละเมิดกฏแห่งฟ้า ไม่อาจบรรลุธรรม
0
279

นิ้วชี้ของหลวี่ต้งปิน

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

เคราะห์กรรมวาสนา

พระรัชสุธารสมหาราช

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

ดับ โลภ โกรธ หลง ด้วยกุศลมูล

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

วโรวาทพระชนนีเจ้าแห่งสระทิพย์

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 6

เมื่อปลงเสียได้ก็จากไป เมื่อวางไม่ลงก็กลับมาใหม่

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago