mindcyber 2 months ago

กฎสวรรค์หมวดสัจจะ

- เข้าประชุมตามกำหนดเวลา                    1 ครั้ง               0.5 บุญ

- เข้าประชุมสาย                         1 ครั้ง               0.5 บาป

- เชื่อว่าผีสางเทวดามีจริง             1 ครั้ง               0.5 บุญ

- ไม่เชื่อว่าผีสางเทวดามีจริง                     1 ครั้ง               0.5 บาป

- ขายสินค้าแท้ในราคาถูก             1 ครั้ง               0.3 บุญ

- ขายสินค้าปลอม                                   1 ครั้ง               5 บาป

- มีสัจจะกับเพื่อน                                   1 ครั้ง               1 บุญ

- เสียสัจจะกับเพื่อน                                1 ครั้ง               1 บาป

- รับปากอะไรทำอย่างนั้น            1 ครั้ง               3 บุญ

- ผิดนัด ผิดสัญญา                                  1 ครั้ง               3 บาป

- เชื่อกฏแห่งกรรมบาปบุญคุณโทษมีจริง                30 บุญ

- ไม่เชื่อเรื่องกฏแห่งกรรมบาปบุญคุณโทษ             30 บาป


วิถีธรรมสะดวก

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
3 weeks ago
เกาเหลาเต้าหู้แคระ

เกาเหลาเต้าหู้แคระ

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

เหตุที่มีสามีคนเดียวกัน

สมัยมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าเคยไกล่เกลี่ยให้แก่สามีภรรยาคู่หนึ่ง เรื่องเป็นดังนี้

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 19

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 19

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
เกี้ยวกรอบ

เกี้ยวกรอบ

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago