mindcyber 1 year ago

ฮุ่ยเหนิง (ฮุ่ยเล้ง)

พระโพธิสัตว์เซิ่นจง

สมัยราชวงศ์ถัง ฮุ่ยเหนิงสังฆปรินายกองค์ที่ 6 หลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดบาตรจีวรและธรรมจากพระสังฆปรินายกองค์ที่ 5 เนื่องจากมีคนตามล่าหมายจะปองร้าย ดังนั้นจึงยังคงใส่เสื้อผ้าแบบชาวบ้าน แล้วหนีไปอยู่กับพวกพรานป่า เนื่องจากท่านไม่มีใจล่าสัตว์ พวกนายพรานจึงให้ท่านเฝ้าแร้วดักสัตว์ เมื่อสัตว์มาติดกับดัก ยามปลอดคนท่านก็ปลดปล่อยสัตว์ให้หนีไป ทำอยู่เช่นนี้ตลอดระยะเวลา 15 ปี สัตว์ที่ถูกปล่อยรอดชีวิตไปได้นับจำนวนไม่ถ้วน

พรานป่าหาเลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์ อาหารทุกมื้อส่วนมากมีแต่เนื้อสัตว์ ฮุ่ยเหนิงนำผักใส่ลงไปต้มในหม้อเดียวกัน แต่ท่านรับประทานเฉพาะผักเท่านั้น

ต่อมาเมื่อถึงกาลสมควร ฮุ่ยเหนิงจึงไปตั้งสถานธรรมที่อำเภอซีเจียง มณฑลกวางตุ้ง เผยแผ่พุทธธรรมดุจดังโคมไฟส่องแสงไปทั่ว โปรดสรรพสัตว์อย่างกว้างขวาง มีผู้ได้รับการโปรดนับประมาณมิได้

0
950
video

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง ผิงซันคนใจซื่อ ทำนอง : หรงอี้โซ่...

admin
mindcyber
2 years ago

โอวาทศักดิ์สิทธิ์

ไต้ฮงโจ้วซือ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

สะท้อนใจ

หล่ออุ่งฮวด

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 3

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 3

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago
อย่าเบียดเบียนสัตว์เขากำลังชดใช้กรรม

อย่าเบียดเบียนสัตว์เขากำลังชดใช้กรรม

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago