mindcyber 7 months ago

ฮุ่ยเหนิง (ฮุ่ยเล้ง)

พระโพธิสัตว์เซิ่นจง

สมัยราชวงศ์ถัง ฮุ่ยเหนิงสังฆปรินายกองค์ที่ 6 หลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดบาตรจีวรและธรรมจากพระสังฆปรินายกองค์ที่ 5 เนื่องจากมีคนตามล่าหมายจะปองร้าย ดังนั้นจึงยังคงใส่เสื้อผ้าแบบชาวบ้าน แล้วหนีไปอยู่กับพวกพรานป่า เนื่องจากท่านไม่มีใจล่าสัตว์ พวกนายพรานจึงให้ท่านเฝ้าแร้วดักสัตว์ เมื่อสัตว์มาติดกับดัก ยามปลอดคนท่านก็ปลดปล่อยสัตว์ให้หนีไป ทำอยู่เช่นนี้ตลอดระยะเวลา 15 ปี สัตว์ที่ถูกปล่อยรอดชีวิตไปได้นับจำนวนไม่ถ้วน

พรานป่าหาเลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์ อาหารทุกมื้อส่วนมากมีแต่เนื้อสัตว์ ฮุ่ยเหนิงนำผักใส่ลงไปต้มในหม้อเดียวกัน แต่ท่านรับประทานเฉพาะผักเท่านั้น

ต่อมาเมื่อถึงกาลสมควร ฮุ่ยเหนิงจึงไปตั้งสถานธรรมที่อำเภอซีเจียง มณฑลกวางตุ้ง เผยแผ่พุทธธรรมดุจดังโคมไฟส่องแสงไปทั่ว โปรดสรรพสัตว์อย่างกว้างขวาง มีผู้ได้รับการโปรดนับประมาณมิได้

0
373

สวดพระสูตรสลายบาปกรรม

เจ้าหลักเมือง ชิว

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

สถิตย์สภาวะสัจจ์

จูเหลียงฮูจื๊อ

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

เรื่องเกี่ยวกับวัชรปารมิตาสูตร

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
ผัดจับฉ่าย

ผัดจับฉ่าย

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

พล่าเห็ด

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago