mindcyber 7 months ago

อริโยวาทเซียนเจียะ

       บำเพ็ญจนดอกเหมยพ้นกิเลส

ลมเย็นระรื่นแจ่มเคียงกายา

ทุกแห่งหนสามารถสุขหรรษา

พื่งพาจิตสะอาดก้องหมื่นปี

           ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอาภรณ์ของกาย ไม่ขอไปทีเอาความการุณย์ยุติธรรมมาปฏิบัติต่อโลก ต่อผู้มีจิตวิญญาณไม่มั่นคง ทำตัวอยู่แนวหน้า มีความองอาจกล้าหาญ แม้อันตรายก็ไม่ส่งเดช พบกับความลำบากก็ไม่หวาดกลัว ขอเพียงเข้าใจบูชาฟ้าปฏิบัติธรรม เฝ้าระวังตัวนอบน้อม ก็จะสามารถถึงวันที่สมบูรณ์ ของโลกแห่งความฝัน ละซากกิเลสวิญญาณลอยสู่อวกาศสถิตย์ยังดินแดนที่ไม่มีความสโศกเศร้ามีแต่ความหรรษา แล้วยังสามารถลงมาเป็นอาคันตุกะในโลกนิรันดร์ สุขอะไรจะปานนี้เหนือกว่าเรือนทองวิหารหยก ใจที่ไม่มีคุณธรรม โลกที่จะมีความสุขแบบขอไปที เมื่ออายุขัยมาถึง สมบัติโลกใดๆ ก็ไม่สามารถนอนไปกับซากศพ เปรียบเปรยนี้มีอยู่จริงๆ เพื่อให้มนุษย์รู้จักเกรงกลัวไว้บ้าง

           พบเรื่องราวอะไร ต้องเรียนให้รู้ว่ามันบอกอะไรแก่เธอ

           ผู้บำเพ็ญธรรมต้องวิริยะ วิริยะคือไม่เกียจคร้าน หากผู้บำเพ็ญธรรมถูกกระทุ้ง นั่นไม่ใช่ลักษณะของบัณฑิตแล้ว

0
268

นรกขุมที่เจ็ด

ยมบาลอ๋องไท้ซัว

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

สงบ

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

ยมบาลตำหนัก 7

ไท่ซันอ๋อง

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

พระพุทธเจ้า

อรหันเหลียงสุขาวดี

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

น้ำพริกหนำเลี้ยบเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago