mindcyber 1 year ago

อริโยวาทเซียนเจียะ

       บำเพ็ญจนดอกเหมยพ้นกิเลส

ลมเย็นระรื่นแจ่มเคียงกายา

ทุกแห่งหนสามารถสุขหรรษา

พื่งพาจิตสะอาดก้องหมื่นปี

           ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอาภรณ์ของกาย ไม่ขอไปทีเอาความการุณย์ยุติธรรมมาปฏิบัติต่อโลก ต่อผู้มีจิตวิญญาณไม่มั่นคง ทำตัวอยู่แนวหน้า มีความองอาจกล้าหาญ แม้อันตรายก็ไม่ส่งเดช พบกับความลำบากก็ไม่หวาดกลัว ขอเพียงเข้าใจบูชาฟ้าปฏิบัติธรรม เฝ้าระวังตัวนอบน้อม ก็จะสามารถถึงวันที่สมบูรณ์ ของโลกแห่งความฝัน ละซากกิเลสวิญญาณลอยสู่อวกาศสถิตย์ยังดินแดนที่ไม่มีความสโศกเศร้ามีแต่ความหรรษา แล้วยังสามารถลงมาเป็นอาคันตุกะในโลกนิรันดร์ สุขอะไรจะปานนี้เหนือกว่าเรือนทองวิหารหยก ใจที่ไม่มีคุณธรรม โลกที่จะมีความสุขแบบขอไปที เมื่ออายุขัยมาถึง สมบัติโลกใดๆ ก็ไม่สามารถนอนไปกับซากศพ เปรียบเปรยนี้มีอยู่จริงๆ เพื่อให้มนุษย์รู้จักเกรงกลัวไว้บ้าง

           พบเรื่องราวอะไร ต้องเรียนให้รู้ว่ามันบอกอะไรแก่เธอ

           ผู้บำเพ็ญธรรมต้องวิริยะ วิริยะคือไม่เกียจคร้าน หากผู้บำเพ็ญธรรมถูกกระทุ้ง นั่นไม่ใช่ลักษณะของบัณฑิตแล้ว

0
553

คำนำพระอรหันต์จี้กง

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
เหอเซียนโกว

เหอเซียนโกว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ปัจฉิมลิขิตพระอรหันต์จี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago

ธรรมสัมพันธ์พบยาก

ปทุมชาติโพธิสัตว์ (เหลียนฮวาเซินต้าลือ)

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

โอวาทพระวิสุทธิเทพเมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago