mindcyber 1 year ago

ดูคนพูดในแง่ดี

พระกุมารเทพแห่งสระทิพย์

       เรื่องถูก ๆ ผิด ๆ ในโลกมีมากมาย มีไม่น้อยที่มีความแค้นสุมอกว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ได้ นั่นเป็นเพราะมีสายตาแคบ มองดูคนก็แต่ร้าย ๆ พูดว่าคนก็แต่เสีย ๆ หาย ๆ วาจาดุจคมมีดทำร้ายคน ตนเองก็โทษผู้อื่น ไม่พอใจอยู่เต็มอก ขาดความปรองดองระหว่างกัน แม้แต่สามีภรรยาต่างโกรธแค้นไม่พอใจเต็มหัวอก ที่หนักก็เกิดละครเศร้าในครอบครัว น่าเสียใจจริง

           ที่พูดกันว่า “ที่โกรธแค้นก็พบกัน ที่รักกันก็พลัดพราก” คนไม่ใช่นักปราชญ์ ถึงแม้จะไม่สวยสดงดงามเต็มเปี่ยม ดังนั้นอะไรที่บกพร่องก็ช่วยกันปิดบัง ให้ฝึกดูคนในแง่ดี แต่ละคนก็ย่อม มีจุดบกพร่องมากน้อย แต่ก็มีจุดดีอยู่มาก บางคนไม่โอบอ้อมอารีแต่ถือในสัจจะ บางคนไม่ประหยัดแต่ก็มีความกตัญญูจงรักภักดีพร้อม บางคนไม่น่าเชื่อถือแต่ก็มีเมตตาอารีรักใคร่เพราะฉะนั้นให้ดูคนในแง่ดี ฝึกฝนให้ก้าวหน้า ไม่เพียงปริมาณจะเพิ่มขึ้น ยังเพิ่มความสวยงามสมบูรณ์           

           พูดถึงคนในแง่ดี ก็คือไม่วิจารณ์ความไม่ดีของผู้อื่น ต้องกลบความเลวเผยความดี สรรเสริญสิ่งดีของผู้อื่น เป็นการบำเพ็ญวจีกรรม คนอื่นก็จะมีความรู้สึกดีต่อเธอ ถ้าไม่เช่นนั้น เธอพูดว่าคนอื่น คนอื่นก็พูดลับหลังเธอเหมือนพ่นน้ำลายขึ้นฟ้า น้ำลายรดตัวเอง ก็มีความหมายเช่นนี้ บางทีคนก็ไม่สามารถแก้ไขสิ่งแวดล้อมได้ เแต่ก็แก้ไขความคิดได้เช่นเอาความคิดโกรธแค้นแก้ไขเสีย ต่อไปก็เอาความรักมาแทนที่ แบบนี้สภาวะที่พบก็จะถูกแก้ไข ลอง ๆ ดู หนทางรัก อารมณ์ที่รู้สึกในพระคุณ คำยกย่องสรรเสริญล้วนทำให้เธอได้รับอย่างคาดไม่ถึง

0
507

คีตเตือนโลก

ไต้ซือหำซัว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

แค่พริบตาก็ตายได้

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

นกมาร่วมงานศพ

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
เห็ดเเดดเดียว

เห็ดเเดดเดียว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
เต้าหู้ตุ๋นเห็ดหอม

เต้าหู้ตุ๋นเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago