mindcyber 1 year ago

โอวาทธรรม

มุ่งสู่ทางดี   คิดเสมอไม่ห่างคุณธรรม  อายตนะทั้งหกขจัดหมด  ปัญญาก็สะอาดอารมณ์ทั้งเจ็ดดับสิ้นเป็นสรณะ  พงไล้แดนพิสุทธิ์เชิญท่านพัก           

เซียนซือเตียกั๊วเล้า

         

รู้พอสุขเสมอ   ทำไมต้องทุกข์ลนลาน   มีกินมีใส่ไม่เดือดร้อนถือว่าโชคดี   แล้วสิ้นชีพตักสัยก็ว่างเปล่า    ที่มีค่าที่สุดคือบุญกุศล           

หลือโจ้ว  

         

ศรัทธาน่าเคารพ  ตำหนักสวรรค์เพลินเสียงทิพย์   ทำไมต้องหาเจ้ากายกราบคารวะ   หากประพฤติธรรมดีผีสางก็ยำเกรง    เทพพุทธสถิตย์ในเธอ           

เซียนซือเฉ่าก๊กกู๋

           

เทพพุทธทรงเมตตาช่วยโลก   วัดศาลเจ้าในโลกเหมือนฐานราก   สรรพสัตว์ศรัทธานับถือให้ความเคารพนบนอบ   ก็จะได้รับอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เผยปรากฏ    ธรรมะมีทั้งรุ่งโรจน์เสื่อมถอย   มนุษย์อาศัยความถูกผิดไปฝึกปฏิบัติ   อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กวาดทรัพย์รวบไว้เป็นผู้หลงในธรรม   หาใช่มติสวรรค์ฟั่นเฟือน           

พระพุทธจี้กง  

0
452

กลอนธรรมเตือนโลก

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ความงามแท้แห่งโลกมนุษย์

พระวิสุทธิเทพหลิวซือจุน

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

บันทึกนรกคนเป็น ตอนที่ 2

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ครั้งที่ 15 พบเจ้ายมบาลขุมที่ 3 (ซ่งตี่อ๊วง)

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago

วโรวาท

โงว้มั่งอู๋

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago