mindcyber 6 months ago

โอวาทธรรม

มุ่งสู่ทางดี   คิดเสมอไม่ห่างคุณธรรม  อายตนะทั้งหกขจัดหมด  ปัญญาก็สะอาดอารมณ์ทั้งเจ็ดดับสิ้นเป็นสรณะ  พงไล้แดนพิสุทธิ์เชิญท่านพัก           

เซียนซือเตียกั๊วเล้า

         

รู้พอสุขเสมอ   ทำไมต้องทุกข์ลนลาน   มีกินมีใส่ไม่เดือดร้อนถือว่าโชคดี   แล้วสิ้นชีพตักสัยก็ว่างเปล่า    ที่มีค่าที่สุดคือบุญกุศล           

หลือโจ้ว  

         

ศรัทธาน่าเคารพ  ตำหนักสวรรค์เพลินเสียงทิพย์   ทำไมต้องหาเจ้ากายกราบคารวะ   หากประพฤติธรรมดีผีสางก็ยำเกรง    เทพพุทธสถิตย์ในเธอ           

เซียนซือเฉ่าก๊กกู๋

           

เทพพุทธทรงเมตตาช่วยโลก   วัดศาลเจ้าในโลกเหมือนฐานราก   สรรพสัตว์ศรัทธานับถือให้ความเคารพนบนอบ   ก็จะได้รับอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เผยปรากฏ    ธรรมะมีทั้งรุ่งโรจน์เสื่อมถอย   มนุษย์อาศัยความถูกผิดไปฝึกปฏิบัติ   อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กวาดทรัพย์รวบไว้เป็นผู้หลงในธรรม   หาใช่มติสวรรค์ฟั่นเฟือน           

พระพุทธจี้กง  

0
195

นางฟ้าองค์ที 4

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

อริโยวาทหลิวง้วนเอียง

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

โอวาทพระจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

ใจโกรธเคืองเกิดกลางความเศร้า

หน้ำไหโกวฮุก

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
ซีชวงไฉ่ผัดเห็ด

ซีชวงไฉ่ผัดเห็ด

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago