mindcyber 4 months ago

ข้าร้องเพลงธรรม

พระพุทธจี้กง

สภาพของโลกส่วนใหญ่ลำบาก     อยู่ระหว่างฟ้าดินมาเนิ่นนาน

เพลงธรรมสุดแท้แต่ข้าจะร้อง       ไม่รีบร้อนกระวีกระวาด

อาศัยกิ่งหลิวพูดธรรมะ                เข้าทรงจำนรรจา

กตัญญูเป็นจิตเดิม                       เข้าใจก็เป็นคนดี

พี่น้องควรรักใคร่กัน                   ดังมือเท้าอย่าทำร้ายกัน

ไม่ภักดีประเทศชาติ                    ก็คือมหากังฉินขายชาติ

รักษาสัจจะคนนับถือ                   โอบอ้อมอารีมีศีลสัตย์

ธรรมวาจาเป็นสำคัญ                   งานต่าง ๆ ไม่พูดมาก

ปริมาณสุราควรระวัง                  ดื่มเกินพูดลวนลาม

อย่าเอาอย่าง “จี้กง”                     ข้านั้นเป็นเซียนพุทธ

วิหารศักดิ์สิทธิ์ลุสัมมา                 ภายภาคหน้ายิ่งเข้มแข็ง

เช้าเย็นค้นคว้าโอวาท                  สงบสุขทุกฤดูกาล


0
185

แรงกตัญญู

โดย .....ฮ้อกิมฮ้วง

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
ยมบาลตำหนัก 5

ยมบาลตำหนัก 5

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
น้ำพริกมะขามสดเจ

น้ำพริกมะขามสดเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

เรือสองขบวนของชีวิต

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
การทำซิ่วท้อ

การทำซิ่วท้อ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago