mindcyber 5 months ago

รู้ชะตา อย่าฝืนเอา

พระวิสุทธิอาจารย์ ลื่อโจ้ว

   บำเพ็ญธรรมเป็นนิจ มนุษย์ไร้โศก ศึกษาคำทรงได้สงบแจ่มใสอันชื่อเสียงประโยชน์ อย่าแข็งขืนฝืนเอา รู้หลักดวงชะตา รู้จักหยุดยั้ง ดูเวลาเดือนปี ประดุจน้ำไหลร่วง กาลผ่านรวดเร็ว ตั้งใจยังไม่สำเร็จเรื่องราวมีสาเหตุ ต้องได้รับผล ฟ้ามีลิขิต ย่อมได้สำเร็จ มีความตั้งมั่นสู่หอศักดิ์สิทธิ์ เพ่งโอวาทรับแสงญาณ ทางใสสว่าง อยู่ที่เบื้องหน้า วิหารคุณธรรมศาสน์ ฝากฝังตามสบาย ภาพปีสวรรค์สุขสำราญนิจกาล


0
198
ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 19

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 19

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

แก้บาปด้วยกุศล

ลี่ไท้แปะโจ้วซือ

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

บวบผัดข้าวโพดอ่อน

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 9

หนีการถูกข่มเหงสู้วัดเจิ่นฉือ

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

ธรรมได้จากการทวนกระแส

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago