mindcyber 7 months ago

โอวาทอาจารย์เมฆขาว

บัณฑิตไร้ภูมิโอ้อวดไปใย            อักษรไร้สาระโลกวิจารณา

ทางธรรมตามวลชนดุจไฟฟ้า        คงคิดว่าฉลาดล้ำหัวเราะคน

    โลกมีบัณฑิตไม่ฝึกฝน ทำตัวมีพระสูตรเต็มภูมิ ทำตัวว่าฉลาดล้ำอวดสูง ไม่รู้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่ยิ่งนัก เหนือฟ้ายิ่งมีฟ้าสูงขึ้นไป บนแผ่นดินยังมีผู้ปราชญ์เปรื่อง เหมือนคนในทะเลจ้อย ไม่ได้เห็นทะเลอันไกลโพ้น ใช้หลักการเลอะเลือน จะเทียบเปรียบในกับผู้รู้ จิตของคนแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด มีใจทำสับสนเพื่ออะไร ตาสวรรค์ระยิบระยับดุจไฟฟ้า ตรวจตราชัดเจนทั้งวันทั้งคืน ไม่หล่นหายแม้หนึ่งเศษองคุลีเถ้า ที่สุดย่อมมีตอบสนองตามแต่หลักฐาน


0
276

กวยจั๊บน้ำใส

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

พื้นฐานการบำเพ็ญธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago
น้ำพริกเห็ดสับ

น้ำพริกเห็ดสับ

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

ทางแห่งการบำเพ็ญ

อริยเจ้าคูเชียงชุน

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 8

ให้ทานผ้าแพรแก่ขอทานๆ สำนึกคุณ จี้กงถูกขับไล่โดยรับหน้าที่หาผู้อุปัฏฐาก

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago