mindcyber 1 year ago

โอวาทอาจารย์เมฆขาว

บัณฑิตไร้ภูมิโอ้อวดไปใย            อักษรไร้สาระโลกวิจารณา

ทางธรรมตามวลชนดุจไฟฟ้า        คงคิดว่าฉลาดล้ำหัวเราะคน

    โลกมีบัณฑิตไม่ฝึกฝน ทำตัวมีพระสูตรเต็มภูมิ ทำตัวว่าฉลาดล้ำอวดสูง ไม่รู้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่ยิ่งนัก เหนือฟ้ายิ่งมีฟ้าสูงขึ้นไป บนแผ่นดินยังมีผู้ปราชญ์เปรื่อง เหมือนคนในทะเลจ้อย ไม่ได้เห็นทะเลอันไกลโพ้น ใช้หลักการเลอะเลือน จะเทียบเปรียบในกับผู้รู้ จิตของคนแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด มีใจทำสับสนเพื่ออะไร ตาสวรรค์ระยิบระยับดุจไฟฟ้า ตรวจตราชัดเจนทั้งวันทั้งคืน ไม่หล่นหายแม้หนึ่งเศษองคุลีเถ้า ที่สุดย่อมมีตอบสนองตามแต่หลักฐาน


0
673
พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

รากไม่มีสำเร็จมี

นิตยเมตตรัยโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
แกงกะหรี่ไก่ (มังสวิรัติ) สูตรเด็ดป้าสายหยุด

แกงกะหรี่ไก่ (มังสวิรัติ) สูตรเด็ดป้าสายหยุด

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

คีตพันธุรักษ์

อริยเจ้าเตี๋ย หน่ำเก็งเฮี้ยงห่วยจิงกุง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

วโรวาท

ไต้ฮงโจ้วซือ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago