mindcyber 3 months ago

โอวาทอาจารย์เมฆขาว

บัณฑิตไร้ภูมิโอ้อวดไปใย            อักษรไร้สาระโลกวิจารณา

ทางธรรมตามวลชนดุจไฟฟ้า        คงคิดว่าฉลาดล้ำหัวเราะคน

    โลกมีบัณฑิตไม่ฝึกฝน ทำตัวมีพระสูตรเต็มภูมิ ทำตัวว่าฉลาดล้ำอวดสูง ไม่รู้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่ยิ่งนัก เหนือฟ้ายิ่งมีฟ้าสูงขึ้นไป บนแผ่นดินยังมีผู้ปราชญ์เปรื่อง เหมือนคนในทะเลจ้อย ไม่ได้เห็นทะเลอันไกลโพ้น ใช้หลักการเลอะเลือน จะเทียบเปรียบในกับผู้รู้ จิตของคนแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด มีใจทำสับสนเพื่ออะไร ตาสวรรค์ระยิบระยับดุจไฟฟ้า ตรวจตราชัดเจนทั้งวันทั้งคืน ไม่หล่นหายแม้หนึ่งเศษองคุลีเถ้า ที่สุดย่อมมีตอบสนองตามแต่หลักฐาน


0
127
ซึงไฉ่ปรุงรส

ซึงไฉ่ปรุงรส

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
เม่งจื๊อ

เม่งจื๊อ

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
ขนมผักกาด

ขนมผักกาด

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

ดอกไม้จีนผัดเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
กระเพาะปลาน้ำแดง

กระเพาะปลาน้ำแดง

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago