mindcyber 1 year ago

สุรานารี

      ดอกไม้ทำให้ใจหลง  สุราเพิ่มความเศร้าใจ  ทั้งดอกไม้ทั้งสุราล้วนเป็นของมีพิษ  ไม่ระวังก็จะจมปลัก ขอยืมดอกไม้เป็นฉากเพื่อขับลำนำ  อันสุรานารีควรเสพแต่น้อยจะได้ไม่เสียเวลา  ดอกไม้เป็นของหลงมักจูงให้คนหลงใหลทำให้คนสูญเสียความก้าวหน้า  สุราเป็นพิษทิ่มแทงท้องไส้อย่าไปริเข้า ทำให้คนลืมจิตลืมตัวฟั่นเฟือง  พูดจาไม่มีกาละเทศะวาจาไม่ถูกต้องสูญเสียบุคลิก  ทำเรื่องเหลวไหล ขณะที่คนเสียใจก็จะยืมดอกไม้เป็นฉากชื่นชม เอาสุรามาละลายความเศร้า  โดยไม่รู้ว่าเป็นข้อห้ามทางคุณธรรมศาสน์ เหล่านี้ล้วนไม่ใช่คูณภาพที่ถูกต้อง  ถ้าหากจิตใจข้องขัด  ทำไมไม่เปิดหนังสือธรรมะก็จะแปรเปลี่ยนเคราะห์เป็นมงคล  นี้ก็เพราะใจคนยังไปไม่ถึง  จึงทิ้งให้เป็นภัย

0
594
ใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์

ใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ภิกษุเฟื่องมาแล้ว

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

คุณหมอซู

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

นรกขุมที่สี่

ยมบาลอ๋องโหงวกัว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

อกัตญญูเป็นเหตุ

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago