mindcyber 5 months ago

สุรานารี

      ดอกไม้ทำให้ใจหลง  สุราเพิ่มความเศร้าใจ  ทั้งดอกไม้ทั้งสุราล้วนเป็นของมีพิษ  ไม่ระวังก็จะจมปลัก ขอยืมดอกไม้เป็นฉากเพื่อขับลำนำ  อันสุรานารีควรเสพแต่น้อยจะได้ไม่เสียเวลา  ดอกไม้เป็นของหลงมักจูงให้คนหลงใหลทำให้คนสูญเสียความก้าวหน้า  สุราเป็นพิษทิ่มแทงท้องไส้อย่าไปริเข้า ทำให้คนลืมจิตลืมตัวฟั่นเฟือง  พูดจาไม่มีกาละเทศะวาจาไม่ถูกต้องสูญเสียบุคลิก  ทำเรื่องเหลวไหล ขณะที่คนเสียใจก็จะยืมดอกไม้เป็นฉากชื่นชม เอาสุรามาละลายความเศร้า  โดยไม่รู้ว่าเป็นข้อห้ามทางคุณธรรมศาสน์ เหล่านี้ล้วนไม่ใช่คูณภาพที่ถูกต้อง  ถ้าหากจิตใจข้องขัด  ทำไมไม่เปิดหนังสือธรรมะก็จะแปรเปลี่ยนเคราะห์เป็นมงคล  นี้ก็เพราะใจคนยังไปไม่ถึง  จึงทิ้งให้เป็นภัย

0
260

มิใช่เพียงแค่พูดก็พอ

เมื่อราวเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2534 ขณะที่ข้าพเจ้า กำลังเลือกซื้อโต๊ะวางหนังสือธรรมะ ที่ใช้แจกส...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

นางฟ้าองค์ที่ 6

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

เพลงเตือน

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
เป็ดย่างเจ

เป็ดย่างเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
ซีชวงไฉ่ผัดเห็ด

ซีชวงไฉ่ผัดเห็ด

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago