mindcyber 1 year ago

สาร์ทจีนงานทิ้งกระจาด

พระพุทธจี้กง

ท่าพิกล ก้าวโซเซ ประทับทรงว่าด้วยผลและเหตุ

คุณธรรมศาสน์บรรยากาศมงคล มีต้นธารไหลแต่ไกล

เหมือนนครและสายน้ำ มีทั้งคร่ำคร่าเสื่อมโทรม ที่ดื้อรั้นก็ผลิขึ้นตลอดเวลา

ทำนอง....เซินเอี้ยนเยว้

        เจริญพร!

        กาลเวลาย่างเข้าต้นฤดูใบไม้ร่วง เป็นเทศกาลสาร์ทจีน ขุมนรกปลดปล่อย ผีไร้ญาติออกเตร็ดเตร่ ประชาชนช่วยเหลือทำบุญ เมตตาโปรดผีไร้ญาติ ตั้งอาหารเรียงรายหลากรส จัดเตรียมสิ่งของโปรยทานทิ้งกระจาดช่วยเหลือทั้งคนและผี ลูกหลานกตัญญูตอบแทนพระคุณลึกซึ้ง ต่างผูกบุญสัมพันธ์ร่วมชีวิตนิรันดร์ ช่วยดูแลบ้านเมืองให้อุดมสมบูรณ์ ชาวโลกจึงอุทิศให้แก่ยมโลก ด้วยสัตว์นั้นมีทางหกสาย ได้แก่เทวโลก มนุษยโลก อสูรกาย เดรัจฉาน เปรตและผีนรก

         สามทางแรกนั้น เนื่องด้วยกระทำกรรมที่ดีจึงเรียกว่าสามทางดี ส่วนสามทางหลังเป็นทางบาป เนื่องด้วยมีสภาพที่เลวร้าย จึงเรียกว่าสามทางร้าย ทางเทวโลกมีความสุขสบายเป็นการตอบสนองของฟ้า ทางมนุษยโลกมีศีลห้าครองใจ ทางอสูรกายนั้นมีความโกรธครองใจ เป็นการทำกุศลระดับสูง กลาง และต่ำ ไม่เท่ากัน ส่วนทางนรกนั้นเพราะเป็นผู้ฝ่าฝืนธรรม ด้วยเพราะพวกผีนรกมีความอยาก ความโลภครองใจ พวกเปรต สัตว์เดรัจฉาน มีความโง่เขลาและความโลภครองใจ คือเป็นเพราะทำอกุศลสูง กลาง ต่ำ ตามระดับ โดยเฉพาะสัตว์เดรัจฉานเกิดจากการฆ่าทำลายชีวิตมาก หรือพวกที่กินเลือดกินเนื้อ พวกเปรตก็จะหิวโหยตลอดเวลา และพวกที่ชอบข่มขู่ด้วยอาวุธ มีด พวกผีนรกจึงถูกลงโทษในนรก น้ำแข็ง ไฟเผา ดังนั้นทางร้ายทั้งสาม คือทางสามแพร่ง ส่วนผู้ที่จะปฏิบัติธรรมนั้นมีตอบสนองด้วยเทวภูมิบ้าง พวกอสูรควรจะตรึกตรองให้หนัก เพราะปฏิบัติธรรมไม่ได้ มีแต่มนุษย์เท่านั้นเพราะมีทั้งทุกข์ทั้งสุขและก็มีปัญญาสูงด้วย จึงสามารถปฏิบัติธรรมได้ บรรดาพุทธะและเซียนต่างก็ฉุดช่วยเหล่าเวไนย์ และก็มาจากมนุษย์ นอกเสียจากมนุษย์จะไม่ยอมปฏิบัติธรรม ก็น่าเสียดายน่าเจ็บใจนัก!

        ชื่อว่านรก ก็คือคุกใต้พิภพ ยมบาลจะล้อมด้วยรั้วเหล็กทางเขาทิศตะวันออก จึงไม่มีแสงจากตะวันจันทรา ตรงกลางก็มีนรก 18 ขุม กว้างและยาวกว่า 80 ลี้ ภายในมีนรกอเวจี มีไฟพ่นจากด้านบนและด้านล่าง เช่น มีงูเหล็ก และสุนัขเหล็ก คอยพ่นไฟใส่ร่างกาย มีพวกยมบาลหน้ายักษ์ มีฟันคมเหมือนมีด ที่คอยข่มขู่วิญญาณ ขุมนรกจะอยู่ติดต่อกัน โดยเฉพาะนรกอาปี คอยกรอกน้ำทองแดง มีเหล็กร้อนคอยนาบตัว ร้องโอดโอยไม่หยุด ได้รับโทษยาวนาน สภาพเลวร้ายมากโทษทัณฑ์ก็โหดเหี้ยมพูดไม่ถูก เช่น น้ำเดือด คมมีด กอดเสาทองแดง เหวงูพิษ แม่น้ำเลือด เบ็ดเกี่ยวลำไส้ ภูเขามีด ต้นไม้มีด น่าสยดสยอง พูดไม่ถูก เนื่องด้วยมีมหาโพธิสัตว์ มีมหาปณิธานใจ สงสารที่จะฉุดช่วยปลดทุกข์นรกให้หมดสิ้น ขอฝากปุถุชนให้ละกิเลสให้หมด ปฏิบัติละให้ใจบริสุทธิ์ ปลูกเหตุงานบุญทิ้งกระจาดในวันนี้ และสร้างกุศลเพื่อมรรคผลในวันหน้า

        มหาโพธิสัตว์ผู้ตั้งมหาปณิธานนั้นคือ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์เพราะได้ตั้งพุทธปณิธานที่จะบำเพ็ญสำเร็จเป็นพุทธะต่อเมื่อได้ฉุดช่วยสัตว์นรกให้หมดเสียก่อน พระองค์มีนามว่า กิมเคียวกัก เป็นเจ้าชายเมืองซิงหล้อกก ในสมัยราชวงศ์ถังเกาจง ปีที่ 24 จูงสุนัขขาวค่อยสดับตรับฟังแล่นเรือไปมายังประเทศจีน ถึงอำเภอชิงหยาง เมืองอันฮุย เขากิ้วฮั้วซัว นั่งสมาธิอยู่ 75 ปี จนลุถึงปีที่ 16 แห่งรัชสมัยถังไถหยวน วันที่ 30 เดือนเจ็ดก็บรรลุธรรม ขณะนั้นมีอายุได้ 99 ปี ผู้เฒ่าแห่งเขากิ้วฮั้วซัว

        ท่านบุ้นกงถูกขอให้บริจาคที่ดินแก่ท่านโพธิสัตว์เพียงแค่ผ้าจีวรหนึ่งผืน พอท่านบุ้นกงอนุญาต เมื่อคลี่ผ้าจีวรกางออก พลันก็คลุมยอดเขาถึงเก้ายอดของเขากิ้วฮั้วซัว เพราะเขากิ้วฮั้วเป็นสถานที่บรรลุสำเร็จธรรม บุตรชายท่านบุ้นกงก็ขอออกบวช ก็คือพระภิกษุเต้าหมิง (เต่าเหม็ง) ต่อมาท่านบุ้นกงก็ออกบวชด้วย แล้วคารวะบุตรเป็นอาจารย์ จึงกลายเป็นคำพูด ต่อมารูปพระโพธิสัตว์ก็มีภาพของพ่อลูกเฝ้าอยู่ข้าง ๆ เมื่อถึงปีที่ 2 รัชสมัยถังเจิ้นเต๋อ (ถังเจี่ยเต็ก) วันที่ 30 เดือน 7 พระโพธิสัตว์ก็สำแดงฤทธิ์สร้างเจดีย์ บัดนี้จึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

        เจริญพร!

        ศิษย์ทั้งหลาย ลองพิจารณาดูพระพุทธองค์และพระโพธิสัตว์ ท่านประสูติมาในตระกูลกษัตริย์ ปฏิบัติบำเพ็ญธรรม พวกเราปุถุชนผู้โง่เขลาหรือว่าใจจะลืมที่จะฉุดช่วยโลก ในเทศกาลสาร์ทจีนที่ประกอบพิธีโปรดทั้งคนและผี ต้องสละแรงช่วยต้องบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน อย่าทำตัวเป็นมารของคนดี บุญบารมีทีทำในวันนี้สัมพันธ์ได้ตลอดเช้านี้ ไม่เชื่อลองดูน้ำที่หยดจากชายคา ทุกหยดจะหยดลงตามรอยเก่า นรกสวรรค์ทาง 2 สายให้แต่ละคนเดิน


0
440

ปัญญาชนคนโง่

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

หันหน้าสู้กิเลส

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กรรมของแม่สื่อชอบพูดเท็จ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ตำขนุนอ่อน

ตำขนุนอ่อน

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

โอวาทพระเจ้าตังงักมหาราช

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago